Direcció General de Comunicació

Altres acords de Govern

Altres Acords del Govern

query_builder   23 desembre 2013 13:55

event_note Nota de premsa

Altres Acords del Govern

El Govern interposa recurs d’inconstitucionalitat contra una disposició de la llei de prevenció de riscos laborals incorporada a la llei de suport als emprenedors i internacionalització

El Consell Executiu ha acordat avui interposar un recurs d’inconstitucionalitat en relació amb l’article 39.2 de la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització que afegeix una disposició a la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

En concret, l’article afegeix una disposició per la qual es formula un mandat al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i a l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball perquè prestin a les empreses de fins 25 treballadors assessorament tècnic en matèria de seguretat i salut en el treball.

La disposició especifica que aquest mandat permetrà a aquests òrgans estatals a portar a terme el disseny i la posada en funcionament d’un sistema operatiu que faciliti als empresaris l’organització de les activitats preventives i el compliment efectiu de les seves obligacions preventives.

Segons la disposició, les comunitats autònomes i els agents socials queden com a col•laboradors.

El Govern de la Generalitat ha decidit interposar recurs d’inconstitucionalitat, després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, perquè l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals que inclou, en tot cas, la prevenció dels riscos laborals i la salut en el treball.

El Govern autoritza la signatura d’un conveni de col•laboració entre l’Institut Català Internacional per la Pau i la Cambra de Comerç de Bogotà

El Govern ha autoritzat la signatura d’un conveni de col•laboració entre l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) i la Cambra de Comerç de Bogotà per estructurar una agenda de participació del sector privat colombià en un escenari de post-conflicte en aquell país.

Aquesta cooperació podrà incloure la promoció i el foment de projectes de formació, recerca, publicacions científiques, conferències i tallers, cursos i intercanvis d’experiències i grups de treball.

Cal recordar que l’ICIP té, entre altres funcions, la de prestar suport i assessorament a organitzacions, iniciatives, campanyes i activitats que ho requereixin, i fomentar activitats que la societat civil i els moviments per la pau, les administracions públiques, les organitzacions internacionals, les universitats i els centres de recerca duen a terme en l'àmbit de la formació, la recerca i l’acció compromesa en la construcció i el manteniment de la pau, així com la d’establir relacions amb institucions internacionals i xarxes similars.

La Cambra de Comerç de Bogotà és una institució que representa el sector empresarial i la comunitat en el seu conjunt, i està interessada a donar suport a les iniciatives proposades per les entitats sense ànim de lucre per generar estratègies encaminades a oferir informació i coneixement sobre la ciutat i la regió, per a la qual cosa dóna suport a la producció d'estudis que generin informació que serveixi per prendre decisions del Govern, dels empresaris i de la comunitat en general.

Signatura d’un conveni amb el govern alemany per a l’organització d’un seminari internacional sobre sostenibilitat

El Govern ha aprovat avui la subscripció d’un conveni entre el Departament de la Presidència i el Ministeri Federal de Medi Ambient, Conservació de la Natura i Seguretat Nuclear d’Alemanya per a l’organització del seminari Safe operating space. State & Perspectives as a Concept for National Policy, que se celebrarà  els propers 23 i 24 de gener de 2014 a Brussel•les, a l’Espai Catalunya Europa, seu de la Delegació del Govern de Catalunya davant la Unió Europea.
 
El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS) i la xarxa European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC), de la qual forma part, juntament amb el Ministeri Federal de Medi Ambient, Conservació de la Natura i Seguretat Nuclear d'Alemanya estan interessats en la realització d’un seminari internacional sobre els conceptes límits planetaris i safe operating space (l'espai en el qual l'economia i la societat poden desenvolupar-se sense interferir en els límits biofísics del planeta). El seminari també analitzarà l'aplicació d'aquests conceptes en la formulació de polítiques públiques, instruments de planificació sectorial i territorial.

Aquests dos conceptes estan sent objecte d'estudi i discussió per part d'institucions internacionals i europees, així com per diversos governs d'arreu del món. En aquest sentit, els participants en el seminari seran experts procedents d'institucions multilaterals, institucions europees, centres de recerca i d'administracions públiques d'arreu de la Unió Europea.

Gràcies a l’acord aprovat avui, el Ministeri Federal de Medi Ambient, Conservació de la Natura i Seguretat Nuclear de la República Federal d’Alemanya concedirà una subvenció de 24.728 euros per a l’organització del seminari.

El Govern aprova el Decret  del Departament d'Agricultura que simplifica la seva estructura i la fa extensiva als serveis territorials

El Govern ha aprovat el projecte de Decret de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i  Medi Natural que completa i adapta l’estructura dels Serveis Territorials, adaptant-se a l’estructura de la resta d’òrgans administratius del Departament.
 
D’altra banda i atès el temps transcorregut des de l’entrada en vigor  de l'anterior Decret d'estructura, el Decret 336/2011, de 10 de maig s’ha optat per modificar algunes funcions dels òrgans administratius amb l’objectiu de clarificar-les, i així obtenir més seguretat jurídica envers l’administrat.

La principal novetat d'aquesta reestructuració es la simplificació de l’organigrama amb l’objectiu d’assolir una en l’estructura administrativa, i millorar l’eficiència i l’eficàcia de les actuacions administraves. Mitjançant aquesta proposta de decret es produeix una racionalització i simplificació, així com l'optimització dels recursos existents per tal de clarificar i fer una estructura en el territori mes d’acord amb les competències del DAAM i amb l'objectiu de ser mes facilitadora al ciutadà.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia