Territori

Una guia homogeneïtza per primer cop a Catalunya el càlcul de les emissions de contaminants a l'atmosfera

query_builder   23 desembre 2013 16:39

event_note Nota de premsa

Una guia homogeneïtza per primer cop a Catalunya el càlcul de les emissions de contaminants a l'atmosfera

  • El document, del Departament de Territori i Sostenibilitat, permet estimar les emissions de diferents fonts, com per exemple un habitatge, el transport aeri, terrestre i marí o les dels cultius i sòls agrícoles
  • És d’especial utilitat per a la planifiació de models de mobilitat, models energètics, avaluació de l’eficiència energètica en la construcció i per a l’avaluació del comportament d’infraestructures
TES

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha editat una guia de càlcul d’emissions de contaminants a l’atmosfera que permet estimar les emissions de diferents fonts antropogèniques i naturals accelerades per l’activitat humana. La guia s’ha elaborat a partir dels criteris de l’Agència Europea del Medi Ambient i s’actualitzarà anualment. Aquest document homogeneïtza per primera vegada a  Catalunya les diferents fórmules de càlcul d’emissions i és d’especial utilitat per a la planifiació de models de mobilitat, models energètics, avaluació de l’eficiència energètica en la construcció i per a l’avaluació del comportament d’infraestructures, tant en la fase de disseny com en la d’explotació.

 
Així, s’han desenvolupat els factors d’emissió de les següents fonts:
  • Consum de combustibles en petites combustions: dins d’aquest tipus de font emissora es distingeixen dos grans grups amb factors d’emissió diferenciats: Les emissions del sector domèstic (per exemple una vivenda familiar) i les emissions del sector institucional o comercial (per exemple un hospital).
  • Transport terrestre: Les emissions del transport terrestre depenen de factors com la tipologia de vehicle (turismes, furgonetes, camions, autobusos, motos i motocicletes), la velocitat a la que circulen, els km recorreguts, el tipus de combustible, la cilindrada o tonatge, l’antiguitat del vehicle i el tipus de tecnologia de reducció de NOx que utilitza. 
  • Transport aeri: les emissions d’aquest sector es poden dividir en dos grups: trànsit nacional i internacional d’avions i els equips associats a les activitats de suport en terra.
  • Transport marítim: les emissions degudes al transport marítim considerades en aquest apartat provenen de la combustió dels motors principals i auxiliars dels vaixells. Aquestes emissions depenen del tipus de combustible utilitzat, de la potència dels motors, del tipus de vaixell, del temps que està atracat i del temps de maniobra dins del port.
  • Cultius i sòls agrícoles: les emissions degudes als cultius i sòls agrícoles depenen de la quantitat de fertilitzant aplicat i de la superfície on s’aplica.
 Els contaminants considerats són:
 
NOx
Òxids de nitrogen
PM10
Partícules de diàmetre inferior a 10μm
PM2.5
Partícules de diàmetre inferior a 2.5μm
PM
Partícles totals
CO
Monòxid de carboni
NH3
Amoníac
VOC
Compostos orgànics volàtils
NMVOC
Compostos orgànics volàtils no metànics
CH4
Metà
NO
Monòxid de nitrogen
NO2
Diòxid de nitrogen
N2O
Òxid nitrós
SOx
Òxids de sofre
 
 
Com a eina didàctica, s'ha creat una Calculadora d'emissions de contaminants atmosfèrics que és una aplicació que calcula les emissions del consum domèstic de combustibles i les emissions del trànsit per a dos contaminants, òxids de nitrogen (NOx) i partícules de diàmetre inferior a 10 micròmetres (PM10). En aquest cas, quan es parla d'emissions de trànsit, s'han considerat les emissions dels vehicles que hi ha actualment al mercat.
 
Tant la guia com la calculadora es poden consultar al web del departament: www.gencat.cat/territori ( Medi ambient i sostenibilitat  >  Atmosfera  >  Contaminació atmosfèrica).

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 59

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia