Empresa i Treball

TURISME

La Generalitat destina als ens locals 6,5 milions d'euros per millorar la competitivitat de les destinacions turístiques

query_builder   31 desembre 2013 09:00

event_note Nota de premsa

TURISME

La Generalitat destina als ens locals 6,5 milions d'euros per millorar la competitivitat de les destinacions turístiques


 • El Govern ha aprovat les bases reguladores per a la concessió d’aquestes subvencions.
 • Les actuacions subvencionables han d’adequar-se a les directrius del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016 i han de comportar una millora en la qualitat de l’experiència turística. 
 
S’ha publicat al DOGC l’ordre que permet els ens locals de Catalunya sol·licitar les subvencions que dóna la Generalitat per a la posada en marxa de plans de millora turística.
 
El pressupost destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 6.455.000 € euros repartits entre els anys 2014 i 2015. Aquests ajuts es financen gràcies als ingressos generats per l’Impost sobre les estades en establiments turístics (IEET).
 
Poden ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts els ajuntaments i ens vinculats o dependents, ja sigui de forma agrupada o consorciada, els consells comarcals, els consorcis locals, els ens de gestió locals, les entitats metropolitanes, les entitats municipals descentralitzades i les mancomunitats.
 
L’objectiu és posar al servei d’aquests ens locals del sector turístic català un programa de subvencions per afavorir que les destinacions turístiques catalanes millorin la seva competitivitat.
 
Aquesta línia d’ajuts va en sintonia amb el que proposa el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya, apostar per un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat a partir de l'equilibri territorial, la diversificació de l'oferta, l'orientació a la demanda, la desestacionalització i la innovació de producte, per fer del turisme una activitat generadora de riquesa i d'ocupació al servei de la ciutadania.
 
Actuacions i despeses subvencionables
 
Seran subvencionables aquelles actuacions que tinguin per objecte, entre d’altres:
 
 • La millora de la mobilitat en l’espai turístic. 
 • La millora de l’accessibilitat als recursos turístics.
 • La millora de la senyalització turística urbana.
 • La millora del casc urbà de les poblacions, per millorar la qualitat de la destinació
 • La implantació d’un projecte turístic innovador que serveixi de dinamització d’un territori concret i que diversifiqui i desestacionalitzi l’oferta existent. 
 
I es valoraran criteris com ara:
 
 • La vinculació de la inversió amb la modernització de les infraestructures i la desestacionalització dels fluxos turístics.
 • L’aplicació de criteris de sostenibilitat mediambiental de la destinació.
 • L’accessibilitat de la destinació.
 • La diversificació i l’increment de l’oferta turística del territori i la seva qualitat.
 • Actuacions que millorin l’ús turístic del patrimoni natural i cultural de manera sostenible.
 
La quantia dels ajuts serà com a màxim del 60% de l’import total de l’actuació subvencionable (amb una quantitat màxima concedida de 600.000 euros). Tots els projectes que optin a aquestes subvencions hauran de tenir un pressupost de, com a mínim, 450.000 euros.
 
Les actuacions objecte de subvenció s’hauran d’haver iniciat a partir del 1 de juliol de 2013 o com a màxim en el decurs de l’any 2014 i hauran d’estar finalitzades el 31 d’octubre de 2015.
 
Les sol·licituds es poden presentar a través de la plataforma electrònica EACAT (http://www.eacat.cat).
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia