Direcció General de Comunicació

Català

El Govern completa l'adequació de les proves oficials de català al Marc Europeu Comú de Referència

query_builder   7 gener 2014 14:39

event_note Nota de premsa

El Govern completa l'adequació de les proves oficials de català al Marc Europeu Comú de Referència

 
  • El nou decret aprovat avui pel Govern adapta el conjunt de proves de català al sistema europeu de certificació
 
  • La modificació de la prova de nivell superior implica la modernització d’un dels certificats de català amb més demanda social avui dia
 
El Govern ha aprovat el nou decret de certificació de català amb l’objectiu de renovar la prova de nivell superior de català per completar l’adaptació del sistema de certificació de català al Marc Europeu Comú de Referència (MECR). Amb aquesta modificació es modernitza un dels certificats de català amb més demanda social avui dia, alhora que continua apostant per oferir un sistema certificador de qualitat que és referent per a tots els organismes i entitats que expedeixen certificats de català tant de Catalunya (CPNL, universitats catalanes, Formació d'Adults, etc.) com d'altres territoris de parla catalana.
 
El nou certificat de nivell superior de català és resultat d’un projecte de recerca per garantir que la prova compleix els estàndards internacionals d’avaluació, la validesa i la fiabilitat de la prova, i la justícia dels resultats que s’hi obtenen.
 
El decret modifica la prova de nivell superior, coneguda popularment com a “Nivell D”, per convertir-la en la prova de nivell “C2”, que avalua de manera integrada les diverses habilitats lingüístiques: comprensió lectora i expressió escrita, ús de la llengua (gramàtica i vocabulari), i comprensió lectora i expressió oral. La prova per a l’obtenció d’aquest certificat s’adreça a persones que realitzen activitats de comunicació lingüística de complexitat, oral o escrita, en l’àmbit laboral o l’acadèmic, i que necessiten adquirir i acreditar una alta competència en llengua catalana.
 
Per mitjà d’aquesta prova, la persona que s’examina haurà de demostrar que pot expressar-se amb espontaneïtat, flexibilitat, fluïdesa i correcció, la seva capacitat de produir un discurs complex, oral i escrit, adequat al destinatari, a la finalitat comunicativa i al registre que exigeixen situacions de comunicació diverses, i que pot entendre i crear una gamma àmplia de textos llargs i complexos en qualsevol àmbit de coneixement o entorn professional. L’examinand ha de demostrar que pot:
 
·         Entendre textos complexos, interpretar-los de manera crítica, manipular-los, resumir-ne la informació i, alhora, transferir-los i integrar-los coherentment en un nou tipus de text, tant oral com escrit.
 
·         Argumentar i mostrar l’acord o el desacord amb una tesi justificada, i presentar arguments sòlids amb un estil adequat al context, als destinataris i a la funció comunicativa.
 
·         Interpretar la informació de manera crítica amb un grau d’implicació adequat. Exposar, demostrar, il·lustrar, argumentar de manera fonamentada i amb persuasió. Generar arguments sense contradiccions ni informacions supèrflues o innecessàries.
 
·         Produir textos orals i escrits en contextos compromesos, delicats o exigents, assumint els riscos d’una actuació crítica o de denúncia, utilitzant un llenguatge respectuós.
 
·         Comunicar-se en un registre formal i amb els trets característics de la varietat estàndard: bon ús dels elements de cohesió i coherència, repertori lingüístic ampli, claredat, fluïdesa, correcció lingüística, control del vocabulari i precisió.
 
Les proves que es convocaran aquest 2014 incorporaran la nova prova de nivell superior.
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia