Territori

Territori i Sostenibilitat atorga el Distintiu de garantia de qualitat ambiental a 2.500 taxis de l'IMET

query_builder   13 gener 2014 12:44

event_note Nota de premsa

Territori i Sostenibilitat atorga el Distintiu de garantia de qualitat ambiental a 2.500 taxis de l'IMET

Distintiu de garantia de qualitat ambiental
                                                           
  • Aquesta categoria de l’ecoetiqueta és una de les mesures previstes en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a l’àrea metropolitana de Barcelona
 
  • Les flotes ambientalitzades permeten reduir la contaminació atmosfèrica a les aglomeracions urbanes
 
  • Més de 4.000 els vehicles disposen ja del Distintiu
 
 
La Direcció General de Qualitat Ambiental ha atorgat el Distintiu de garantia de qualitat ambiental a la flota de taxis de baixes emissions de l’Institut Metropolità del Taxi (IMET). La flota la composen 2.482 vehicles híbrids o que funcionen amb gas liquat del petroli (GLP) o gas natural. Amb aquest atorgament ja són més de 4.000 els vehicles que formen part de flotes acreditades com a respectuoses amb el medi ambient i que poden lluir l’ecoetiqueta.
 
La creació de la categoria de Flotes de Vehicles és una de les mesures previstes en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, horitzó 2015, amb l’objectiu de disposar d’una categoria específica, en el marc del sistema voluntari d’ecoetiquetatge català del Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental, gestionat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, per tal de identificar les flotes de transport que hagin ambientalitzat la seva gestió.
 
La categoria de Flotes de Vehicles té com a principal finalitat contribuir a la reducció de la contaminació de ciutat (PM10 i NOx) provinent del transport. Tanmateix, la categoria també té l’objectiu de promoure l’ecoeficiència i l’estalvi energètic en la planificació, projecció i gestió de la mobilitat de persones i mercaderies, especialment en entorns urbans. L’objectiu darrer és minimitzar els impactes ambientals i promoure el desenvolupament sostenible més enllà dels requisits derivats del compliment de les normes vigents. A més, ha de contribuir a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle provinents del transport, esdevenint un element de competitivitat gràcies a la reducció dels costos energètics i per la priorització d’aquestes flotes en el marc de la contractació pública.
 
 
Els beneficis del Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a Flotes de Vehicles són diversos i afecten tant els particulars i les empreses que l’obtenen com el conjunt de la població: Es redueixen les emissions contaminants i l’impacte ambiental dels vehicles; millora la qualitat de l’aire i la salut pública; es redueix el consum de carburant; posiciona les empreses de cara a futures exigències ambientals europees; aporta un valor afegit a l’hora de contractar amb l’Administració; posiciona la flota de cara a obtenir avantatges en matèria de mobilitat; i permet conèixer els consums dels vehicles de la flota i per tant disposar de la informació necessària per decidir les mesures que es prioritzaran a partir del moment de la seva obtenció.
 
Respecte a la gestió de la flota, per a l’obtenció del Distintiu es té en compte el compromís ambiental de l’empresa o el professional, les accions per a optimitzar les rutes, les mesures per reduir els desplaçaments, el registre i seguiment del consum dels vehicles, i el pla de gestió ambiental. Respecte als coneixements dels conductors, la formació en conducció eficient i els manuals de conducció eficient. També es controla el tipus i l’estat del vehicle, amb criteris de manteniment (pla de manteniment), l’antiguitat del parc de vehicles (tecnologia Euro associada a les emissions de NOx i PM10), i els vehicles de baixes emissions disponibles, i d’altres accions de compromís ambiental, com l’aplicació de sistemes de gestió ambiental reconeguts (EMAS, ISO14001, etiquetes tipus I de la norma ISO14024...), i l’impuls de mesures per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
 
El Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental és una etiqueta ecològica que atorga la Generalitat per reconèixer aquells productes i serveis que compleixen uns requisits d’excel·lència ambiental, més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent.
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 49

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia