Salut

El Departament de Salut inclourà les infeccions nosocomials a l'informe de la Central de Resultats

query_builder   13 gener 2014 14:11

event_note Nota de premsa

El Departament de Salut inclourà les infeccions nosocomials a l'informe de la Central de Resultats

La Central de Resultats mesura, avalua i difon els resultats en salut i qualitat assolits pels diferents centres que integren el sistema sanitari

Les infeccions nosocomials o infeccions adquirides durant l’estada en un centre hospitalari que no estaven presents en el moment de l’ingrés (ni en període d’incubació) afecten entre el 5% i el 10% dels pacients que ingressen en un hospital. Les dades indiquen que més del 75% d’aquestes infeccions estan associades a procediments i instrumentacions (intervencions quirúrgiques, implantació de catèters intravasculars o urinaris i intubació de les vies respiratòries) i es calcula que un alt percentatge, que podria arribar fins al 70% del total, es podrien prevenir mitjançant programes de control.

La presa de consciència de professionals, autoritats sanitàries i usuaris ha impulsat el desenvolupament de sistemes de vigilància multicèntrics que aporten informació per actuar en cada centre i permeten el benchmarking o avaluació comparativa de taxes d’infecció entre centres. A més, la comparació dels resultats i de les estratègies de prevenció potencia un entorn més segur per als pacients dins dels hospitals.
 
En aquest context, diferents països s’han començat a plantejar la conveniència de publicar de forma oberta els resultats d’indicadors d’infeccions nosocomials i alguns ja han començat a fer-ho. Iniciar un procés de declaració pública de les infeccions nosocomials vol dir seleccionar molt bé els indicadors que es faran servir, tenint en compte que el nombre d’indicadors ha de ser limitat, s’ha de prioritzar la qualitat per sobre de la quantitat i han de fer referència a objectius rellevants amb possibilitat d’intervenció.
 
Promoure la cultura de la transparència
 
L’any 2006 es crea a Catalunya el programa VINCat de vigilància de les infeccions nosocomials als hospitals catalans. VINCat és un programa del Servei Català de la Salut que estableix un sistema de vigilància unificat de les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya. La seva missió és contribuir a reduir les taxes d’aquestes infeccions mitjançant la vigilància epidemiològica activa i continuada.
 
Tot i el seu caràcter voluntari, pràcticament la totalitat dels centres públics hi participa i les dades dels diferents indicadors són tractades de forma confidencial, de manera que cada centre disposa de les seves pròpies i de les agregades dels altres centres, per poder fer benchmarking.
 
Des del Departament de Salut es vol promoure la cultura de la transparència mitjançant la difusió pública dels resultats en salut assolits pels centres sanitaris a través de la Central de Resultats. En aquest sentit, el Comitè Tècnic del programa VINCat ha portat a terme un procés d’anàlisi i discussió que ha conclòs amb la selecció de cinc indicadors, un de procés i quatre de resultat, que s’inclouran en la declaració pública del proper informe de la Central de Resultats. La Central de Resultats mesura, avalua i difon els resultats en salut i qualitat assolits pels diferents agents que integren el sistema sanitari. En aquest sentit l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya també ha publicat un monogràfic sobre l’experiència del programa VINCat.
 
Els cinc indicadors que s’inclouran a l’informe són el compliment de la profilaxi antibiòtica en la cirurgia colorectal, pel que fa al procés, mentre que els indicadors de resultat fan referència a la taxa d’infecció de localització quirúrgica d’òrgan-espai en la cirurgia colorectal electiva, la taxa d’infecció profunda de pròtesi de genoll, la taxa global de bacterièmia de catèter venós i la taxa de bacterièmia de catèter venós central utilitzada en la nutrició parenteral.
 
Declaració pública comparada
 
El nivell d’implantació de la declaració pública d’infeccions nosocomials entre diferents països i el grau d’obligatorietat és molt variat.
 
Estats Units d’Amèrica. L’any 2003 es va introduir una legislació sobre la declaració pública obligatòria de taxes d’infecció en alguns estats, però no en l’àmbit federal. Actualment és obligatòria en el 60% dels estats i molt heterogènia, ja que cadascun utilitza els indicadors que considera més adequats.
 
Anglaterra. Es va passar d’un sistema ben establert de declaració voluntària i confidencial, enfocat bàsicament a les bacterièmies nosocomials i a les infeccions de localització quirúrgica, a implantar l’any 2002 la declaració pública obligatòria de les bacterièmies per Staphylococcus¡¡aureus¡¡resistent a la meticil·lina (SARM) que, en els anys posteriors, es va estendre a altres infeccions com les bacterièmies per enterococ, la cirurgia ortopèdica i la malaltia per C. difficile.
 
França. Les comissions d’infeccions existeixen per decret i el país disposa d’una xarxa nacional de vigilància en què els centres participen de forma voluntària, les dades són confidencials i es publiquen de forma voluntària. Recentment, un comitè d’experts ha recomanat la declaració pública de quatre indicadors de procés que tenen a veure amb l’activitat quirúrgica, la higiene de mans i l’ús d’antibiòtics.
 
Alemanya. Tenen un sistema de vigilància unificat que, des de fa anys, proporciona dades d’alta qualitat sobre molts indicadors. El seu model és de participació voluntària i confidencial, amb disseminació pública de les dades agregades.
 
Més informació:
 
 
 
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia