Salut

Un de cada cinc trasplantaments de l'Estat es fa a Catalunya

query_builder   13 gener 2014 17:39

event_note Nota de premsa

Un de cada cinc trasplantaments de l'Estat es fa a Catalunya

En total durant l’any passat es varen realitzar 847 trasplantaments
 
Catalunya segueix liderant l’activitat de trasplantament renal de donant viu amb 164 trasplantaments
 
El trasplantament pulmonar ha assolit un nou màxim històric amb 69 trasplantaments

 

Dels 4279 trasplantaments que s’han realitzat a l’Estat a l’any 2013, 847 varen ser realitzats als hospitals de Catalunya (19,8%). Aquesta activitat segueix situant a Catalunya en índex capdavanters arreu del món. La taxa de trasplantament de l’any 2013 va ser de 112,2 pmp, molt superior a la de l’Estat l’any 2013 (90,8 pmp) i a la d’altres països amb taxes elevades com Estats Units, Bèlgica i Alemanya.

 

Donació
 
En termes absoluts, el nombre de donants cadàver vàlids a Catalunya ha estat de 207, dels quals 189 han estat en mort encefàlica. La resta (18) han estat donants en asistòlia, 5 d’ells varen ser donants tipus III de Maastricht (aturada cardíaca esperada) dins d’un nou programa de donants que va començar l’any passat.
 
El nombre de donants vàlids ha disminuït un 9,5% en relació a l’any 2012. Aquesta disminució és deguda al menor nombre d’accidents de trànsit, al bon funcionament del programa codi ictus i al lleuger augment de les negatives familiars.
 
Tot i que ha disminuït el nombre de donants, el percentatge de trasplantaments només ha disminuït un 3%. Això és degut a l’augment de l’índex de trasplantaments que ha passat d’un 2,7 a un 2,8 d’òrgans trasplantats per donant i a l’augment dels trasplantaments de viu. L’índex de trasplantaments de l’Estat va ser de 2,3 òrgans trasplantats per donant.
 
L’edat mitjana dels donants cadàver ha estat de 56,3 l’any 2013. El 45% dels donants cadàver vàlids tenen més de 60 anys i el 21% més de 70. Els accidents vasculars cerebrals són la causa principal de mort dels donants i representen un 57%. Els donants per accident de trànsit han estat un 4,8%. 6 de cada 10 donants varen ser homes.
 
El nombre de donants vius (renals i hepàtics) l’any 2012 ha estat de 174 i s’observa un increment del 13% en relació a l’any 2012.
 
El nombre de pacients en espera d’un òrgan ha augmentat en 110 persones al llarg de l’any 2012. Aquest augment ha estat especialment en el programa de trasplantament pulmonar, tot i que l’any passat es va assolir un nou màxim històric d’activitat.
 
Les negatives familiars durant l’any 2013 han estat d’un 17,9%, un 0,5% més que l’any 2012.
 
Trasplantaments
 
Catalunya continua un any més amb una activitat de trasplantaments per sobre dels 800. L’any 2013 s’han realitzat 847 trasplantaments, dels quals 39 han estat pediàtrics.
  • Trasplantament renal
Durant l’any 2013 s’han realitzat 518 trasplantaments a malalts adults i 21 han estat pediàtrics.
Els trasplantaments de donant viu han estat 164, amb un augment del 10,8%. Aquesta xifra suposa el 42,9% d’aquest tipus de trasplantament renal de tot l’Estat espanyol.
L’activitat en trasplantament renal ha situat Catalunya en una taxa de 71,4 pmp, molt superior a la del conjunt de l’Estat espanyol, que va ser de 54,2 pmp.
Un fet destacable ha estat la participació dels hospitals catalans en 15 cadenes de trasplantaments renals creuats, 5 de 3 trasplantaments i 10 de 2 trasplantaments. Aquestes cadenes han permès que 24 persones que no disposaven d’un donant viu compatible poguessin trasplantar-se. En total, durant l’any 2013, es varen fer 18 cadenes a tot l’Estat.
  • Trasplantament hepàtic
Pel que fa el trasplantament hepàtic, s’han realitzat 168 trasplantaments (nens i adults). En total es varen fer 10 procedents de donant viu. La taxa de trasplantament hepàtic ha estat de 22.3 pmp, similar a la de l’Estat espanyol (23,2 pmp).
  • Trasplantament cardíac
Els trasplantaments cardíacs han estat 52, dels quals 5 varen ser pediàtrics. Aquesta activitat ha representat a Catalunya una taxa de 6,9 pmp. La del conjunt de l’Estat ha estat de 5,3 pmp..
Des del punt de vista organitzatiu el programa de trasplantament creuat ha millorat la seva eficiència al posar-se en marxa l’equip únic d’extracció per a tot Catalunya.
  • Trasplantament pulmonar
El trasplantament pulmonar ha augmentat un 4,5% respecte a l’any 2012. En total s’han realitzat 69 trasplantaments. Aquesta activitat suposa un nou màxim històric en aquest tipus de trasplantament a Catalunya. Ha representat una taxa de 9,1 pmp. i representa el 24,3% de l’activitat de l’Estat. La taxa de l’Estat ha estat de 6,1 pmp.
  • Trasplantament de pàncrees
 S'han realitzat 19 trasplantaments de pàncrees durant l’any 2013, un 26,6%. Aquesta activitat ha suposat una taxa de 2,5 pmp., semblant a la de l’Estat (2,0 pmp).
  • Trasplantament de progenitors hematopoètics
Pel que fa al trasplantament de progenitors hematopoètics, l’any 2013 s’han dut a terme un total de 509 trasplantaments, dels quals 75 han estat pediàtrics. En total s’han fet 284 trasplantaments autogènics, 99 al·logènics familiars i 126 al·logènics no familiars.
  • Promoció de la donació de cèl·lules i teixits
Amb data 18 de desembre de l’any 2013 es va aprovar una Ordre Ministerial que regula les activitats de promoció i publicitat de donació de cèl·lules i teixits humans. Els objectius d’aquesta Ordre són garantir els principis de voluntarietat i altruisme en la donació de teixits i cèl·lules. Evitar les crides col·lectives per a pacients en concret i garantir que la informació que es transmet a la ciutadania sigui veraç i basada en evidencies científiques.
 
Agraïments
 
Els resultats obtinguts l’any 2013 en donació i trasplantament mostren un any més, la solidaritat dels catalans. Cal manifestar a tots els donants i les seves famílies el nostre agraïment i reconeixement més sincers, ja que sense la seva contribució no es podrien realitzar trasplantaments d’òrgans i teixits. No obstant, cada vegada més persones necessiten un trasplantament i demanem a la societat que segueixi sent generosa i altruista i que diguin sí a la donació d’òrgans i teixits.
 
També volem agrair als professionals implicats en la donació i trasplantament d’òrgans i teixits, a les associacions de pacients i a la resta d’institucions que d’alguna manera hi col·laboren. Sense la participació de tots ells, aquest procés no seria possible.
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia