Empresa i Treball

El Govern demana un informe al Consell de Garanties Estatutàries sobre la Llei de garantia d'unitat de mercat

query_builder   14 gener 2014 16:19

event_note Nota de premsa

El Govern demana un informe al Consell de Garanties Estatutàries sobre la Llei de garantia d'unitat de mercat

 
El Govern de la Generalitat, a proposta dels Departaments d’Empresa i Ocupació, d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i de Salut sol•licitarà al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen previ a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat sobre determinats preceptes de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de Garantia d’Unitat de Mercat. Concretament, el dictamen afecta els articles 2 al 6; 9 al 24; 26 al 28 i la disposició addicional Desena, i les disposicions finals Primera, Segona, Quarta i Cinquena.
 
El Govern de la Generalitat considera que la normativa estatal vulnera les competències normatives i executives de la Generalitat de Catalunya amb incidència en sectors econòmics, limita l’eficàcia de l’administració i imposa uns mecanismes de control no previstos a la Constitució Espanyola. Amb l’excusa de facilitar l’activitat econòmica, aquesta llei altera significativament la distribució competencial existent fins ara, de manera que la capacitat de decisió de la Generalitat en les matèries amb incidència econòmica queda reduïda de manera important i les seves actuacions passen a ser fiscalitzades de manera ordinària per organismes de l’administració central com si es tractés d’una administració perifèrica de l’Estat. D’altra banda, la seva aplicació no afavorirà els objectius amb què es justifica sinó que crea un marc que perjudicarà la qualitat de vida, la competitivitat innovadora i la responsabilitat social de les empreses.
 
El preàmbul de la Llei fa referència a la homogeneïtzació d’ordenaments jurídics autonòmics mitjançant la regulació de competències de les Conferències Sectorials i es crea un Consell per a la Unitat de Mercat, en el qual hi participin representants de les Comunitats Autònomes, però amb una Secretaria permanent amb funcions pròpies i; una Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència amb potestat de control (ex ante i ex post) de les regulacions autonòmiques, que podran rebre i resoldre les peticions dels operadors econòmics pel que fa a la concessió d’autoritzacions i llicències.
 
La Llei també legitima la Comissió per interposar un nou tipus de contenciós administratiu contra actes i disposicions autonòmiques, que tindrà caràcter preferent i produirà la suspensió automàtica de la disposició o acte impugnat si així ho sol•licita la Comissió.
 
Tots aquests preceptes plategen el dubte sobre la constitucionalitat d’aquestes previsions en relació a les competències de la Generalitat que incideixen sobre els diferents sectors de l’economia.
 
Des de la recepció de la sol•licitud, el Consell de Garanties Estatutàries disposa del termini d’un mes per emetre el dictamen. El termini per plantejar recurs d’inconstitucionalitat finalitza el 10 de març de 2014.
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia