Territori

El Departament de Territori i Sostenibilitat i Costes acorden una estratègia conjunta per abordar l'erosió de les platges del Maresme

query_builder   22 gener 2014 12:05

event_note Nota de premsa

El Departament de Territori i Sostenibilitat i Costes acorden una estratègia conjunta per abordar l'erosió de les platges del Maresme

·         Un estudi encarregat a la UPC identifica sis possibles solucions tècniques per crear nova platja emergida al Baix Maresme
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat i el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient han acordat una estratègia conjunta per abordar l’erosió de la sorra de les platges del Maresme. En un primer pas, aquesta estratègia passa per la recopilació i sintetització de tots els estudis existents des de la dècada dels 60 sobre la dinàmica d’aquesta part del litoral català, tasca que ha de dur a terme el Ministeri. La següent reunió de la comissió haurà de servir ja perquè el Govern espanyol, competent pel que fa a la zona de domini públic marítimoterrestre, defineixi quina solució executarà per assegurar l’existència de platja al Maresme.
 
La comissió sobre la dinàmica litoral va reunir ahir al director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, i al director general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Pablo Saavedra. Per tal de contribuir al corpus de coneixement que està recopilant el Ministeri, a la trobada es van exposar les conclusions d’un estudi redactat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) sobre la regressió de la sorra a les platges del Maresme.
 
Possibles solucions per al Maresme
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat ja va identificar, mitjançant un estudi preliminar redactat el 2012, diversos trams de costa de l’àmbit del Baix Maresme on calia estudiar actuacions que estabilitzessin les platges. Es tracta de:
 
·         Montgat: platges del Manresà i Banys de Montgat.
·         El Masnou: platja a ponent del port.
·         Premià de Mar: centre urbà i tram nord de la platja de l’Ós.
·         Vilassar de Mar: Vilassar sud i platja urbana.
·         Cabrera de Mar: zona urbana residencial i de l’àmbit comercial.
·         Mataró: zona industrial i platja de ponent del port.
 
Una vegada identificats aquests sectors on és necessari actuar, el Departament de TES va encarregar al Centre Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners (CIIRC) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) l’Estudi d’alternatives d’estabilització costanera per al tram de Premià. Aquest informe, redactat al llarg del 2013, tenia por objectiu analitzar les diverses possibilitats de gestió de les platges compreses entre els ports de Premià de Mar i el Masnou per aplicar-les després, i en la mesura del possible, a la resta dels trams identificats.
 
L’estudi del CIIRC planteja la creació de nova platja emergida d’uns 40 metres d’amplada. Per tal de dur a terme aquesta creació, s’avaluen diverses possibles solucions tècniques, inclós el seu cost aproximat i la seva resistència davant temporals, amb l’objectiu fonamental d’augmentar el temps de permanència de la sorra de la nova platja. Les obres proposades, que hauria d’assumir el Ministeri, són les següents:
 
1.    Alimentació artificial de sorres del tram. L’estudi assumeix com a requisit imprescindible l’aportació artificial de sorra amb qualsevol de les solucions tècniques proposades. Pel que fa als mitjans per obtenir-la, avalúa tant la seva extracció terra endins o com de dins del mar utilitzant dragues de succió.
2.    Dic exempt, que es construiria des del mar.
3.    Espigons molt curts, que s’executarien des de terra i es disposarien al llarg de la platja.
4.    Espigons mitjans de retenció parcial. Igual que en el cas anterior, les obres es farien des de la part terrestre.
5.    Espigó de retenció de sorres al final de la nova platja i recolzat en el dic de recer del port del Manou. En aquest cas, la seva construcció s’hauria d’abordar per via marítima i terrestre.
6.    Cilindre reblert de sorra. Aquesta solució es considera com una alternativa temporal a la construcció de dics, que seria una obra de caire més estructural.
 
Tot i que l’estudi no es pronuncia sobre quina seria la solució idònia, condiciona l’execució de totes elles al seguiment del comportament de la platja, tant de l’emergida com de la submergida. Aquest control de l’evolució de la franja litoral hauria de permetre definir, si s’escau, les mesures correctores adients. Aquestes mesures anirien des de la redistribució de la sorra al llarg del tram afectat a la retirada de l’alternativa executada si el seu comportament no és el desitjat.
 
D’altra banda, properament es convocarà el grup de treball dels municipis del Baix Maresme, amb la presència dels alcaldes del tram comprès entre Montgat i Mataró per donar-los a conèixer el contingut de la comissió d’ahir entre el Govern català i el Ministeri.
 
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 1201

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia