Direcció General de Comunicació

L'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública trasllada als òrgans de contractació una instrucció per augmentar la transparència i optimitzar els procediments

query_builder   22 gener 2014 13:33

event_note Nota de premsa

L'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública trasllada als òrgans de contractació una instrucció per augmentar la transparència i optimitzar els procediments

  • El proper 3 de febrer entrarà en vigor la instrucció de l’OSACP per continuar avançant en la transparència de la contractació pública, la lliure concurrència i les bones pràctiques

  • Algunes de les mesures s’emmarquen dins els criteris establerts per la Directiva de contractació pública, aprovada pel Parlament Europeu el passat 15 de gener
El proper 3 de febrer de 2014 entrarà en vigor la Instrucció 1/2014, de 9 de gener, de la directora de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública (OSACP), aprovada amb la finalitat de continuar avançant en la transparència i l’organització de diversos aspectes dels procediments de la contractació pública. Aquesta instrucció va dirigida a la contractació pública que faci l’Administració de la Generalitat de Catalunya i als organismes autònoms, empreses i entitats vinculades o dependents que integren el seu sector públic. En aquesta instrucció es donen indicacions específiques sobre l’activitat contractual ordinària per assegurar la màxima transparència i la lliure concurrència; optimitzar l’eficiència i les bones pràctiques contractuals; reforçar els efectes indirectes d’interès general derivats de la contractació pública; i impulsar la utilització dels mitjans electrònics en la contractació pública.
 
La instrucció també dóna compliment a la Resolució 323/X del Parlament de Catalunya sobre l’orientació política general del Govern, aprovada en data 27 de setembre de 2013, com a conseqüència del darrer debat de política general.
 
El contingut de la Instrucció és producte del seguiment de la contractació pública realitzat per l’OSACP i ha estat precedit d’un procés de diàleg amb els diferents agents implicats en la contractació pública, tenint en compte les aportacions per a la promoció de la concurrència provinents d’associacions i organitzacions representatives d’aquells agents.
 
Així mateix, la instrucció incorpora diverses propostes derivades del Grup de Treball per a l’impuls i la millora dels processos en matèria de contractació pública, constituït per iniciativa de l’OSACP en el si de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya. També té en compte les consideracions efectuades per la Secretaria Tècnica d’aquella Junta Consultiva; les del Comitè Interdepartamental de la Contractació Pública, i les del Comitè de Contractació del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya.
 
Algunes de les mesures que s’aplicaran s’emmarquen en la línia de la Directiva de contractació pública aprovada pel Parlament Europeu el passat 15 de gener. Entre aquestes, determinades accions dirigides, per exemple, a facilitar l’accés de les PIME a la contractació pública, impulsar la compra pública innovadora o vetllar pel compliment de la legislació laboral.
 
Les mesures contingudes en la Instrucció s’estructuren en els apartats següents :
 
-          Directrius per impulsar la transparència i promoure la concurrència.
-          Directrius per desenvolupar l’eficiència i les bones pràctiques contractuals.
-          Racionalització tècnica de la contractació.
-          Integració d’aspectes socials a la contractació pública.
-          Previsió de clàusules lingüístiques.
-          Mitjans electrònics en la contractació pública.
-          Impuls de l’R+D+I.
-          Execució i seguiment dels contractes.
 
La Instrucció ha estat tramesa a tots els òrgans de contractació i preveu que s’efectuarà un seguiment del seu compliment per part de la mateixa OSACP.

1  

Fitxers adjunts

Text íntegre de la instrucció

Text íntegre de la instrucció
PDF | 356

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia