•  La compensació es portarà a terme en el termini màxim de tres anualitats fins arribar a la xifra pressupostada el 2012
  • Cap ajuntament ha ingressat menys que l’any 2012, si es tenen en compte els increments en la participació en els ingressos de l’Estat
La vicepresidenta en la interpel·lació sobre el Fons de cooperació local (foto: Parlament)
La vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, ha expressat la voluntat del Govern de compensar les quanties econòmiques que alguns ajuntaments catalans han deixat de percebre per part de la Generalitat en la convocatòria del Fons de cooperació local de Catalunya corresponent a 2013.
 
En resposta a una interpel·lació al Parlament de Catalunya, la vicepresidenta ha informat que es posaran els mitjans per tal de transferir els imports de la compensació en el termini màxim de tres anualitats fins arribar al nivell de 2012 i que es podrien veure escurçades si així ho permet la disponibilitat pressupostària. “El Govern té la ferma voluntat de complir tots els seus compromisos. És per això que, amb diàleg amb les entitats municipalistes i cercant el màxim consens, hem buscat fórmules per tal d’intentar compensar, en la mesura del possible i dintre les properes tres anualitats, les quanties que han deixat de percebre alguns ajuntaments de Catalunya”, ha afirmat Joana Ortega en seu parlamentària.
 
La vicepresidenta ha subratllat que l’acord mitjançant el qual s’ha efectuat la distribució del Fons 2013 és “completament excepcional” i que “no és una mesura que considerem bona, però sí la fórmula menys dolenta possible pel món local atenent a les reals circumstàncies”. En aquest sentit, ha denunciat el deutes que encara no ha pagat l’Estat i l’enorme disminució de les aportacions a la Generalitat, una estratègia “gens innocent, que forma part d’una política global de reducció de competències al Govern català i d’ofegament financer en tota regla”.
 
Els criteris de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de 2012 i la manca de disponibilitat pressupostària han afectat les partides del Fons de cooperació local de 2013. Davant d’aquesta situació, el Govern ha decidit prioritzar i garantir dotacions molt similars a les de l’exercici anterior per a consells comarcals i entitats municipals descentralitzades, mentre que ha destinat als municipis una partida de 37,5 milions d’euros.
 
Cap ajuntament ha ingressat menys que l’any 2012, si se suma la participació en els ingressos de l’Estat
 
El criteri de distribució de la partida destinada als municipis ha estat el de garantir a cada consistori els mateixos ingressos globals percebuts l’exercici anterior, tenint en compte l’increment que ha representat per a la majoria d’ajuntaments catalans la participació en els ingressos de l’Estat (PIE) durant 2013. Amb aquesta mesura, el Govern ha garantit que la gran majoria de municipis no vegin afectats el seus ingressos.
 
La vicepresidenta ha insistit que s’ha preservat la suficiència financera dels municipis més petits, que són els que tenen més dependència del Fons, que representa un percentatge molt important dels seus ingressos globals i que, a més, no han vist incrementades les aportacions d’altres administracions.
 
El Fons de cooperació recuperarà la seva normalitat el 2014
 
La vicepresidenta ha confirmat que la situació del Fons es normalitzarà el 2014 amb la recuperació del nivells de l’anualitat 2012 i ha recordat que els municipis catalans també es podran beneficiar d’una partida important destinada al manteniment d’inversions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, que permetrà als ajuntaments alliberar partides de pressupost corrent que podran ser destinades a altres necessitats.
 
El Fons de cooperació local de Catalunya és un instrument de finançament destinat als governs locals de Catalunya de caràcter incondicionat. En els criteris habituals de distribució del Fons es tenen en compte la població dels municipis i altres indicadors socioeconòmics.
 

1  

Imatges

La vicepresidenta en la interpel·lació sobre el Fons de cooperació local (foto: Parlament)

La vicepresidenta en la interpel·lació sobre el Fons de cooperació local (foto: Parlament) 1016