·         La CUVA també aprova el Pla especial urbanístic plurimunicipal de l’eix paisatgístic de l’Artiga de Lin
 
La Comissió territorial d’Urbanisme de la Val d’Aran (CUVA) ha aprovat definitivament avui el Pla especial que possibilitarà ubicar un centre de tractament de residus a la Boca Nord del túnel de Vielha.
 
En aquest punt, a 200 metres de la boca nord del túnel, existeix un antic abocador, amb una superfície de 34.139 m2, que des de l’any 1992 tractava els residus urbans provinents de la Val d’Aran. El nou centre que es planteja construir no es limitarà a l’abocament d’aquests residus sinó que incorporarà un tractament previ de la fracció de rebuig i dels envasos abans de la seva transferència a la planta de Pont de Montanyana-Tremp.
 
Aquest centre s’executarà en el mateix àmbit de l’antic abocador, les instal·lacions del qual es reutilitzaran, tot desmantellant la incineradora. La resta del sòl es destinarà a espai lliure i a les vies d’accés.
 
Igualment, la Comissió ha donat el vistiplau definitiu al Pla especial urbanístic plurimunicipal de l’indret de l’Artiga de Lin, a cavall de Es Bòrdes i Vielha e Mijaran. L’àmbit té una superfície total de 10.785 m2 i constitueix un eix territorial i paisatgístic de primer ordre a la vall. És per això que el Pla en persegueix la potenciació i la millora.
 
En aquest sentit, es defineixen els usos i s’ordenen les edificacions i els elements auxiliars, tot mantenint la qualificació dels terrenys com a sòl no urbanitzable de protecció especial.
 
D’altra banda, la Comissió ha acollit avui la darrera jornada de treball sobre la modificació del Pla director urbanístic (PDU) de la Val d’Aran abans de la seva aprovació inicial en la propera sessió.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 168