Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Agricultura intervé 355 exemplars d'espècies de fauna exòtica invasora

query_builder   28 gener 2014 11:09

event_note Nota de premsa

Agricultura intervé 355 exemplars d'espècies de fauna exòtica invasora

Exemplar de tórtora grisa (Streptopelia roseogrisea)
Exemplar de tórtora grisa intervinguda (Streptopelia roseogrisea)
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural està duent a terme una sèrie d'actuacions per tal d'orientar prioritats d'intervenció sobre espècies, espais d'actuació i opcions de gestió més adequades amb relació a les espècies invasores, com ara la realització de l'Inventari d'espècies invasores a Catalunya i el Pla estratègic d'espècies invasores a Catalunya.
 
Dins d’aquest marc d’actuació, l’Àrea Regional de Barcelona del Cos d’Agents Rurals ha realitzat una campanya d’inspecció majoritàriament a comerços de fauna, tant a importadors com a minoristes, i altres nuclis zoològics amb la finalitat d’informar i conscienciar el sector i retirar aquells exemplars el comerç dels quals és objecte de prohibició. L’abast de la campanya ha permès efectuar un total de 294 inspeccions en el darrer trimestre del 2013, les quals s’han dut a terme en diferents municipis de les comarques del Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i Alt Penedès. Aquestes actuacions han facilitat la retirada del mercat dels exemplars d’espècies de fauna invasora que s’estaven comercialitzant, i que haurien pogut suposar un risc potencial, en cas d’alliberament accidental o intencionat, per als ecosistemes naturals de Catalunya. El total d’exemplars intervinguts ha estat de 355 de diferents espècies de mamífers, rèptils, ocells i peixos.
 
Cal recordar que, d’acord amb l’actual marc normatiu, la tinença d’exemplars de la fauna exòtica invasora només està permesa si la seva compra s’ha efectuat abans de l’entada en vigor del Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores, i se n’ha notificat la tinença a l’Administració en el termini màxim d’un any.
 
En els darrers anys hi ha hagut un nombre creixent d'espècies exòtiques que es poden adquirir de manera legal en establiments de venda d'animals. Malgrat que el seu comerç està permès per la normativa vigent, no és gens recomanable la tinença d'aquestes espècies, atès que els requeriments d'allotjament, de nutrició, de sanitat, d'enriquiment ambiental i d'estructura social són molt complexos.
 
Taula resum inspeccions:
 
Nuclis zoològics Inspeccionats
Nombre d’exemplars fauna invasora intervinguts
Espècies intervingudes
Vallès Oriental
40
298
Tortuga d’orelles grogues
Tortuga pintada
Múnia roig
Bec de corall
Gambúsia
Vallès Occidental
90
5
Eriçó de panxa blanca
Maresme
48
24
Esquirol llistat siberià
Tortuga de Florida
Barcelonès
54
0
 
Baix Llobregat
46
20
Tortuga d’orelles grogues
Esquirol llistat siberià
Garraf
9
0
 
Alt Penedès
7
8
Bec de corall
Tórtora rosa i grisa
Totals
294
355
 
 
Taula resum per espècies:
Espècie
Nombre animals intervinguts
Tortuga d’orelles grogues (Trachemys scripta)
56
Tortuga pintada (Chrysemis picta)
1
Múnia roig (Amandava amandava)
2
Bec de corall (Estrilda sp.)
6
Eriçó de panxa blanca (Atelerix albiventris)
5
Esquirol llistat siberià (Tamias sibiricus)
7
Tórtora rosa i grisa (Streptopelia roseogrisea)
3
Gambúsia (Gambusia sp.)
275
 
La Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, defineix espècie exòtica invasora com la que s'introdueix o s'estableix en un ecosistema o hàbitat natural o seminatural i que és un agent de canvi i una amenaça per a la diversitat biològica nativa, sigui pel comportament invasor o pel risc de contaminació genètica.
 
Així, la normativa tant europea com estatal estableix la prohibició, entre d’altres, del comerç d’exemplars vius o morts, de les seves restes o propàguls, incloent-hi el comerç exterior dels exemplars d’espècies incloses al Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores.
 
Els animals intervinguts van ser traslladats al Centre de Fauna Salvatge de Torreferussa. D’aquests, alguns s’han hagut de sacrificar per la perillositat que representen mentre que altres, com els eriçons, s’han cedit a centres col·laboradors del Departament i es destinaran a finalitats educatives precisament per informar dels impactes negatius que genera la fauna exòtica invasora.
 
Les espècies exòtiques invasores constitueixen una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat al món, circumstància que s'agreuja en hàbitats i ecosistemes especialment vulnerables com ara les illes i les aigües continentals. La introducció d'aquestes espècies invasores pot ocasionar greus perjudicis a l'economia, especialment a la producció agrícola, ramadera i forestal, i fins i tot a la salut pública.
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat  i https://twitter.com/agriculturacat
 

1  

Fitxers adjunts

Exemplar de tórtora grisa intervinguda (Streptopelia roseogrisea)

Exemplar de tórtora grisa intervinguda (Streptopelia roseogrisea)
JPG | 90

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia