Direcció General de Comunicació

Canvis a la comissio bilateral

El Govern designa la vicepresidenta Joana Ortega per presidir la Comissió Bilateral Generalitat-Estat

query_builder   28 gener 2014 15:57

event_note Nota de premsa

El Govern designa la vicepresidenta Joana Ortega per presidir la Comissió Bilateral Generalitat-Estat

  • El Govern adaptarà la composició de les comissions bilaterals d’Infraestructures, d'Afers Econòmics i Fiscals, i de Transferències Estat-Generalitat a la composició actual del Parlament i la nova estructura dels departaments de la Generalitat
El Govern adaptarà la composició de les comissions bilaterals d’Infraestructures, d'Afers Econòmics i Fiscals, i de Transferències Estat-Generalitat a la composició actual del Parlament i la nova estructura dels departaments de la Generalitat

El Govern ha acordat designar la vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, presidenta de la representació de la Generalitat de Catalunya en la Comissió Bilateral Generalitat-Estat. La vicepresidenta rellevarà Josep Antoni Duran Lleida en aquest càrrec.

L'article 183 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix la creació de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat com a marc general i permanent de relació entre els governs de la Generalitat i de l'Estat als efectes de la participació i la col•laboració de la Generalitat en l'exercici de les competències que afecten l'autonomia de Catalunya, com també de l'intercanvi d'informació i l'establiment, quan escaigui, de mecanismes de col•laboració en les respectives polítiques públiques i els assumptes d'interès comú.

La composició actual del Parlament de Catalunya, els canvis que s’han produït en l’estructura dels departaments de la Generalitat i l’experiència assolida, recomanen adaptar la composició de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat i la designació de les persones que assisteixen a les reunions prèvies de la representació de la Generalitat.

Per això, a proposta de la vicepresidenta, el Govern nomenarà com a representants de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat les persones titulars dels òrgans següents:

•    El conseller o consellera de la Presidència
•    El conseller o consellera d'Economia i Coneixement
•    El delegat o delegada del Govern de la Generalitat a Madrid
•    El secretari o secretària general de Governació i Relacions Institucionals

Així mateix, s’ha acordat que la persona titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals designarà un representant més de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Bilateral per, en funció dels temes a tractar.
 
Comissió Bilateral d’Infraestructures

D’altra banda, el Govern també nomenarà els representants de la Generalitat a la Comissió Bilateral d’Infraestructures, a la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat i a la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat.

A proposta de la vicepresidenta, el Govern nomenarà els representants de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Bilateral d’Infraestructures, que seran les persones titulars del òrgans següents:

•    El conseller o consellera d’Economia i Coneixement
•    El conseller o consellera de Territori i Sostenibilitat
•    El secretari o secretària general de Governació i Relacions Institucionals
•    El president o presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya
•    El president o presidenta de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques

La Comissió Bilateral d’Infraestructures té la finalitat de fer complir la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut, que estableix que la inversió de l’Estat en infraestructures s’ha d’equiparar a la participació relativa del producte interior brut de Catalunya en relació amb el producte interior brut de l’Estat per a un període de set anys.

Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals

Pel que fa a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat de Catalunya, a proposta de la vicepresidenta, el Govern nomenarà com a representants de la Generalitat les persones titulars dels següents òrgans:

•    El conseller o consellera d’Economia i Coneixement
•    El secretari o secretària general de la Presidència
•    El secretari o secretària general de Governació i Relacions Institucionals
•    El secretari o secretària general d’Economia i Coneixement
•    El secretari o secretària d’Hisenda
•    El director o directora de l’Agència Tributària de Catalunya

A aquesta Comissió li correspon la concreció, l’aplicació, l’actualització i el seguiment del sistema de finançament i també la canalització del conjunt de relacions fiscals i financeres de la Generalitat i l’Estat.
 
Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat

La Comissió Mixta de Transferències Administració de l’Estat-Generalitat de Catalunya és un òrgan de composició paritària integrat per representants del Govern de l’Estat i del Govern de la Generalitat. La representació de la Generalitat a la Comissió Mixta de Transferències està integrada per vocals nomenats pel Govern a proposta dels diferents grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya, per representants del Govern i per representants d’institucions civils del país.

La tasca més important de la Comissió Mixta és, segons mandat estatutari, l’elaboració i l’aprovació dels acords de traspàs de serveis i mitjans de l’Administració de l’Estat necessaris per a l’exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya.

A proposta de la vicepresidenta, seguint el sistema d’Hondt, el Govern nomenarà els representants de la Generalitat de Catalunya en la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat. També formaran part de la representació catalana les persones que el Govern consideri convenient que hi assisteixin per raó del càrrec que ocupin.

Les funcions de secretaria de la representació de la Generalitat de Catalunya a les quatre comissions són exercides pel director o directora de l’Oficina per al Desenvolupament de l’Autogovern, d’acord amb el Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Abans de cada reunió del Ple de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, de la Comissió Bilateral d’Infraestructures i de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals, el Govern s’adreçarà als grups parlamentaris perquè cadascun d’ells, si ho consideren convenient, designin la persona que els representarà a les reunions prèvies que celebri la representació de la Generalitat.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia