Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Consideracions sobre l'Informe de la Sindicatura de Comptes en relació a l'exercici 2011 de l'ACCD

query_builder   30 gener 2014 20:13

event_note Nota de premsa

Consideracions sobre l'Informe de la Sindicatura de Comptes en relació a l'exercici 2011 de l'ACCD

Comunicat de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
  • A partir de març de 2011, amb el nomenament de l’actual director, es prenen mesures per tal de reforçar els perfils professionals de l’equip de gestió de l’Agència, a ordenar els procediments administratius i a exigir estrictament el compliment dels terminis en les subvencions. Aquesta reorganització ha permès que avui no hi hagi expedients oberts, ni subvencions pendents de justificar, més enllà de les que estan en curs.
  • Respecte a les 63 subvencions directes sense convocatòria pública, volem aclarir que no podien ser atorgades per concurrència competitiva per l’especificitat de la seva naturalesa o dels seus beneficiaris: eren convenis multilaterals, transferències adreçades a administracions públiques com a cofinançament de convocatòries en concurrència competitiva gestionades conjuntament, actuacions adreçades a ONG fora del territori de la Unió Europea, o de les quals eren beneficiaris governs o administracions públiques estrangeres, i per a pal·liar situacions d’emergències humanitàries, amb un tractament específic a la Llei General de Subvencions.
  • Pel que fa a la potestat per resoldre la concessió directa de subvencions, l’Agència es fonamenta en un informe de l’Assessoria Jurídica del Departament de la Presidencia, pel qual el director té aquesta competència.
  • Un dels problemes més grans de l’Agència a març de 2011 era el gran nombre d’expedients oberts. A desembre de 2013, aquest problema està resolt. Ja no hi ha cap expedient obert per inobservança procedimental, ni que causi perjudici de la Tresoreria de la Generalitat.
  • L’informe de la Sindicatura alerta d’un complement salarial no justificat. Aquest complement es va aprovar el 2004 i mai ningú, ni un informe anterior de la Sindicatura, havia alertat d’aquesta d’aquesta no justificació. En aquest punt, l’Agència farà el que se li recomani l’òrgan competent.

Totes aquestes consideracions han estat presentades en forma d’al·legació a l'esmentat informe.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia