Direcció General de Comunicació

El Govern actualitza el decret d'ordenació dels ensenyaments esportius de règim especial, que obre la possibilitat de crear títols propis de la Generalitat

El Govern actualitza el decret d'ordenació dels ensenyaments esportius de règim especial, que obre la possibilitat de crear títols propis de la Generalitat

query_builder   25 febrer 2014 15:45

event_note Nota de premsa

El Govern actualitza el decret d'ordenació dels ensenyaments esportius de règim especial, que obre la possibilitat de crear títols propis de la Generalitat

 
  • La nova regulació promou també el reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits per persones adultes en activitats d'ensenyament no reglat, en l'experiència laboral, o en activitats socials
 
El Govern ha aprovat el decret d’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial amb l’objectiu d’adaptar-lo a la normativa vigent i també d’incorporar-hi com a principal novetat les modificacions prèviament dutes a terme al decret d’ensenyaments de formació professional inicial. Aquests estudis inclouen els cicles d’ensenyament esportiu de grau mitjà i de grau superior, que condueixen a l’obtenció del títol de tècnic esportiu i de tècnic esportiu superior.
 
Així, a més d’adaptar els estudis a la normativa estatal, s’estendran a aquests ensenyaments diferents aspectes ja previstos en la normativa de l’FP, com per exemple:
 
-       la possibilitat de crear títols propis de la Generalitat, que hauran de respondre a necessitats de qualificació que no es puguin atendre amb els títols establerts pel Govern de l'Estat.
 
-       l’opció de dur a terme el reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits per part de persones adultes en activitats d'ensenyament no reglat, en l'experiència laboral, o en activitats socials, en relació amb aquests estudis.
 
-       les mesures flexibilitzadores com la impartició parcial de cicles; les ofertes a col·lectius singulars; la formació semipresencial; la formació en alternança; l'oferta de cicles en zones de baixa densitat de població; o l'orientació del currículum a necessitats d'adequació del perfil professional.
 
El principal objectiu dels ensenyaments esportius és que els alumnes puguin adquirir les competències esportives, professionals, personals i socials corresponents a aquests estudis. Entre d’altres, també es pretén que els titulats comprenguin l'organització i les característiques de la modalitat o especialitat corresponent, així com els mecanismes d'inserció professional; que coneguin la legislació laboral i els drets i obligacions que es deriven de les relacions laborals, i que adquireixin els coneixements i aptituds necessaris per treballar en condicions de seguretat i salut, així com prevenir els possibles riscos derivats del treball.
 
Pel que fa al perfil professional, els ensenyaments de grau mitjà han de respondre a les competències adequades per a desenvolupar les funcions corresponents a la iniciació esportiva, tecnificació esportiva i conducció de l’activitat o pràctica esportiva. I els de grau superior, a les competències adequades per realitzar les tasques d’entrenament, de direcció d’equips i esportives d’alt rendiment esportiu, de conducció amb alts nivells de dificultat en la modalitat o l’especialitat esportiva de què es tracti.
 
Les modalitats i especialitats esportives vigents són:
 
-       Esports de muntanya i escalada
-       Esports d’hivern
-       Futbol i futbol sala
-       Atletisme
-       Handbol
-       Basquetbol
-       Espeleologia
-       Busseig esportiu
-       Hípica
-       Vela