Direcció General de Comunicació

Altres acords de Govern

Altres acords de Govern

query_builder   25 febrer 2014 15:37

event_note Nota de premsa

Altres acords de Govern

El Govern aprova la memòria de l’avantprojecte de llei que permetrà compensar la disminució del Fons de Cooperació Local de 2013
 
El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei que permetrà compensar als ajuntaments els imports deixats de percebre arran de la variació dels criteris d’assignació del Fons de Cooperació Local de Catalunya (FCLC) corresponents a l’exercici 2013. El Govern ha aprovat, per mitjà d’aquest acord, una dotació complementària al FCLC de 2013 destinada a ajuntaments per un import màxim de 52.670.662 milions d’euros, que repartirà en tres anualitats.
 
L’acord adoptat avui concreta el compromís del Govern en el ple del Parlament del 23 de gener passat, de contrarestar les quanties econòmiques que alguns ajuntaments catalans havien deixat de percebre per part de la Generalitat en la convocatòria del FCLC corresponent a 2013.
 
A causa de les restriccions pressupostàries que va comportar la pròrroga de l’exercici 2013, el Departament de Governació i Relacions Institucionals es va veure obligat a aplicar unes regles diferents per a la distribució del FCLC per a ajuntaments. El criteri adoptat va prioritzar garantir la percepció d’ingressos per als municipis amb majors necessitats, amb l’objectiu que la suma dels imports percebuts, corresponents a la participació en els ingressos de la Generalitat i de l’Estat, no fos inferior a la percebuda pels mateixos conceptes durant l’anualitat anterior.
 
El Govern cedeix a la província italiana de Bolzano-Alto Adige l’aplicació del programa Voluntariat per la Llengua
 
El Govern ha aprovat cedir a la província italiana de Bolzano-Alto Adige l’aplicació informàtica catalana del programa Voluntariat per la Llengua. Aquesta aplicació es formalitzarà amb la signatura d’un conveni entre el Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Cultura, i la província autònoma italiana. El conveni preveu la cessió gratuïta de l’aplicació de gestió del programa, així com l’assessorament de la Generalitat per implementar-la i adaptar-la a les seves necessitats. La província autònoma assumirà els costos de gestió, manteniment, traducció i adaptació.
 
El Voluntariat per la Llengua és un programa per practicar català a través de la conversa. Es basa en la creació de parelles lingüístiques formades per un voluntari, que parla català fluidament, i un aprenent, que en té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa. El programa, reconegut per la Unió Europea com a una de les millors pràctiques de reforç per a l'aprenentatge d'una llengua, ha celebrat el 2013 els 10 anys de funcionament, amb un balanç de 80.000 parelles lingüístiques.
 
El programa s'ha estès fora de Catalunya i s’ha aplicat a altres llengües i, actualment, és present a Andorra, les Balears, la Catalunya del Nord, Flandes, València, la Vall d'Aran (aranès), a més de Bolzano.
 
La província autònoma italiana de Bolzano-Alto Adige va adoptar l’any 2010 el programa de voluntariat lingüístic per fomentar l’aprenentatge i l’ús de les tres llengües que s’hi parlen: l’alemany, l’italià i el ladí. Des de setembre de 2010 fins a l’actualitat s’han format 943 parelles lingüístiques en el marc de la modalitat “Parliamoci in tedesco” (“Parlem en alemany”) i més de 164 en la modalitat “Parla con me… in italiano” (“Parlem en italià”).
 
La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura ha donat suport des del seus inicis a la implantació i aplicació del programa a Bolzano-Alto Adige. L’any 2008, el Govern ja havia cedit la mateixa aplicació a la Federació Escola Valenciana.
 
El Govern aprova un Memoràndum d'entesa amb el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) per promoure la cooperació tècnica amb entitats públiques i privades nicaragüenques
 
El Govern ha aprovat un Memoràndum d'entesa entre el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament amb l’objectiu de promoure la cooperació tècnica i posar en valor les experteses de Catalunya, així com la transferència  de coneixement, d’experiències i bones pràctiques a entitats públiques i privades nicaragüenques per contribuir al seu enfortiment institucional.
 
Les principals línies d’actuació del Memoràndum són assessorar i donar suport a entitats públiques nicaragüenques en el disseny, planificació, implementació, seguiment i avaluació de polítiques i programes; acompanyar a entitats de la societat i a l’Estat nicaragüencs en la identificació, formulació, seguiment i avaluació de plans, projectes i programes; afavorir la transferència de coneixements, experiències i bones pràctiques a persones i institucions per a la millora de la gestió pública; contribuir a l'enfortiment institucional d'entitats de la societat i de l’Estat mitjançant assistències tècniques, capacitacions, cursos de formació i elaboració d'estudis i promoure aliances estratègiques amb altres actors de la cooperació catalana (municipis, ONG, associacions empresarials, etc.); i organitzar jornades, conferències i altres activitats de difusió.
 
El Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) és un organisme subsidiari de les Nacions Unides que col·labora amb els països per tal de promoure el desenvolupament sostenible, l'eradicació de la pobresa, l'avenç de la dona, la bona governança i l'estat de dret. El govern de Catalunya hi col·labora des del 2004 i ha finançat actuacions a Nicaragua des del 2007.
 
El Govern acorda unificar en un sol ens públic de gestió els centres sanitaris de dependència pública de Lleida
 
El Govern ha aprovat encarregar a CatSalut unificar en un sol ens públic de gestió els centres sanitaris de dependència pública de Lleida, en un termini inferior a 6 mesos, amb la finalitat de simplificar la gestió, millorar les economies d’escala i augmentar la coordinació entre els nivells assistencials. L’objectiu d’aquest acord és aconseguir una atenció més integral a les persones, incrementant el nivell de resolució dels problemes de salut en tot el territori, especialment pel que fa a l’atenció altament especialitzada.
 
La incorporació de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida -recentment acreditat per l’Institut Carlos III- a aquest futur ens, ampliarà la capacitat de recerca i innovació del territori i la seva projecció estatal i internacional. Aquest acord és conseqüència dels resultats positius obtinguts per l’Aliança Estratègica entre l’Hospital Arnau de Vilanova i l’Hospital de Santa Maria.

El Govern atorga la concessió definitiva de ràdio municipal a l'Ajuntament de Deltebre
 
El Govern ha acordat avui atorgar a l'Ajuntament de Deltebre la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència. L’Ajuntament de Deltebre ja disposava des de l’any 1993 de la concessió provisional d’una emissora de freqüència modulada de tipus municipal. Després del compliment dels procedents tràmits administratius i tècnics i d’haver superat la inspecció preceptiva i obtenir l’autorització de posada en servei per part de l’administració competent, el Govern ha procedit a l'atorgament definitiu de la concessió a la ràdio municipal.