• Aquests premis són un reconeixement oficial als mèrits acadèmics dels alumnes

 

  • Els alumnes amb una mitjana igual o superior a 8,75 han de superar una prova per obtenir els Premis Extraordinaris de Batxillerat

 

El Departament d'Ensenyament ha obert la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2013-2014. Aquests premis són un estímul per als alumnes que demostren una preparació d’excel·lència en els seus estudis de batxillerat mitjançant un reconeixement oficial dels seus mèrits acadèmics.
 
Els Premis Extraordinaris de Batxillerat van dirigits als alumnes que han obtingut una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75. Els alumnes que optin al premi han d’haver cursat i superat els dos cursos de batxillerat i haver finalitzar els ensenyaments de batxillerat a Catalunya en el curs 2013-2014.
 
Els alumnes que obtinguin els Premis Extraordinaris de Batxillerat tindran un reconeixement explícit en el seu expedient acadèmic. També gaudiran de l’exempció de les taxes universitàries durant el primer curs, una estada en un centre de recerca o una institució relacionada amb el seu camp d’interès així com un curs gratuït a una Escola Oficial d’Idiomes. Els alumnes també tindran la possibilitat de participar en els Premis Nacionals de Batxillerat, que organtiza el Ministeri d’Educació.
 
Per a la obtenció dels Premis Extraordinaris de Batxillerat els alumnes, a part de complir amb els requisits, han de realitzar una prova. Aquesta prova consta de quatre parts: redacció del comentari d’un text literari, redacció del comentari d’un text històric, respondre de forma escrita a qüestions relacionades amb la primera llengua estrangera cursada per l’alumnat i qüestions proposades sobre una de les matèries de modalitat corresponent al batxillerat que estiguin cursant. Les proves es puntuen amb un total de 40 punts. La puntuació mínima exigida per obtenir un Premi Extraordinari de Batxillerat és de 34 punts.
 
La inscripció a la prova s’ha de realitzar entre el 30 de maig i el 6 de juny. Durant aquest període els alumnes han d’entregar el formulari disponible al web del Departament d'Ensenyament.
 
Les proves es realitzaran el dia 30 de juny a partir de les nou del matí de forma simultània als diferents centres assignats per a cada Servei Territorial. Els instituts escollits per a realitzar les proves són: l’Institut Montserrat (Barcelona), l’Institut Pau Claris (Barcelona), l’Institut Pere Calders (Cerdanyola del Vallés), l’Institut Santiago Sobrequés (Girona), l’Institut Màrius Torres (Lleida), l’Institut Martí Franquès (Tarragona) i l’Institut Lluís de Peguera (Manresa).
 
  
30 de març de 2014