Educació

El Departament d'Ensenyament presenta les competències bàsiques de l'àmbit cientificotecnològic de l'educació secundària obligatòria

query_builder   7 abril 2014 18:59

event_note Nota de premsa

El Departament d'Ensenyament presenta les competències bàsiques de l'àmbit cientificotecnològic de l'educació secundària obligatòria

 

  • Aquest document s’afegeix als de les competències bàsiques en l’àmbit matemàtic, lingüístic (llengua catalana i castellana) i digital, presentades des del 2013
 
  • Les competències de l’àmbit cientificotecnològic promouen capacitats que permeten als alumnes resoldre problemes a partir dels coneixements científics i tècnics, així com millorar el domini dels processos de l’activitat científica i tecnològica
 
La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, ha presidit avui la presentació de les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic en el currículum de secundària. Les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic es refereixen a aquelles capacitats que permeten als alumnes resoldre problemes a partir dels coneixements científics i tècnics, així com el domini dels processos de l’activitat científica. Ser competent en aquest àmbit permet actuar i respondre, aportant proves a algunes preguntes que els alumnes es poden formular i que saben reconèixer com a científiques.
 
El document identifica les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic i vol promoure un canvi metodològic que permeti millorar la qualitat dels aprenentatges de l’alumnat. S’insta al professorat a estimular la curiositat en l’alumnat, proposar reptes, i donar temps per investigar i reflexionar, de manera que no tingui por d’arriscar-se a fer propostes i d’exposar el seu pensament.
 
El document posa èmfasi en l’ús de les eines i recursos TIC, com en les animacions, simulacions, aplicacions o materials audiovisuals, atès que afavoreixen el raonament i la comprensió dels fenòmens científics. A més els recursos digitals també permeten treballar en altres tasques complexes, com el treball en xarxa, la participació en blogs, la producció de documents col·laboratius, la planificació i producció de presentacions i vídeos.
 
D’aquesta manera, es vol contribuir a la millora de la qualitat del sistema educatiu del país, i a l’actualització professional dels docents. El document de desplegament de les competències bàsiques en l’àmbit cientificotecnològic vol promoure un canvi metodològic, i alhora permetre clarificar les competències bàsiques en aquest àmbit. Així, s’afegeix als treballs de competències en l’àmbit lingüístic (llengua catalana i llengua castellana), matemàtic i digital que es van presentar des de genera de 2013.
 
El document estableix quina és la gradació de les competències bàsiques cientificotecnològiques, des de l’assoliment bàsic fins a l’excel·lència. Alhora, determina els continguts clau de biologia, geologia, química, física i tecnologia associats a cada competència amb l’objectiu d’integrar cadascuna en el conjunt del currículum. 
 
El desplegament de les competències s’agrupa en 4 dimensions: indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana, objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana, medi ambient i salut. Aquest desplegament inclou aspectes com ara l’aplicació dels coneixements científics i tecnològics,  la resolució de problemes de la vida quotidiana, la presa de decisions amb criteris científics, el desenvolupament dels hàbits de vida saludables, el treball col·laboratiu, la reflexió crítica i l’argumentació científica, tenint en compte el paper transversal, cada cop més rellevant, de l’entorn digital. Per exemple, per explicar la pressió s’usen exemples propers a l’alumnat com el d’una bossa de patates que s’infla quan es puja dalt d’un cim.
 
Una de les aportacions més importants dels currículums és considerar que les activitats d’avaluació formen part de la feina habitual d’aula. La didàctica de les ciències proporciona recursos per dissenyar aquestes activitats, que s’allunyen dels exàmens tradicionals. Són activitats que promouen la reflexió sobre el que s’està fent i aprenent, i són, en elles mateixes, promotores de competències. En aquest document es proposen exemples d’avaluació final que mostren l’assoliment de la competència, descrita amb els tres nivells de consecució: satisfactori, notable i excel·lent. Es dóna informació, en cada cas, dels indicadors que permeten qualificar les respostes del alumnes.
 
El document ha estat elaborat amb la participació de professionals de l’àmbit universitari, professorat de centres públics i privats,  representants de la Inspecció Educativa, i tècnics del Departament d’Ensenyament.
 
A l’adreça http://apliense.xtec.cat/arc es poden trobar exemples pràctics d’activitats per dur a terme a les aules, relacionats amb el desenvolupament de cadascuna de les competències (aplicació de recursos al currículum: ARC). Els documents es podran consultar al web www.gencat.cat/ensenyament, i al web www.xtec.cat.
 
Tot aquest treball està en línia amb el conjunt de recomanacions internacionals de la Unió Europea i l’OCDE. També és coherent amb la tipologia d’activitats d’avaluació proposades en les proves PISA i permetrà donar coherència a les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic al final de l’etapa de de secundària.
 
 
 
7 d’abril de 2014

1  

Fitxers adjunts

Document adjunt

Document adjunt
PNG | 508

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia