El conseller Puig en la signatura del conveni
·         El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, i el president de la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC), Pere Llorens, han signat avui el conveni que preveu una aportació màxima per part de la Generalitat de 125.000 euros, per al desenvolupament del pla d’actuacions per a l’any 2014 de l’entitat.
 
El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, i el president de la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC), Pere Llorens, han signat avui el conveni anual de col·laboració per al desenvolupament d’actuacions en les més de 350 associacions i gremis de comerç, serveis i turisme que representat l’entitat. El suport de la Generalitat es concretarà en una aportació màxima de 125.000 euros, amb un límit màxim del 60% del cost de les actuacions.
 
Mitjançant aquest acord, Generalitat i CCC col·laboraran en el desenvolupament dels següents objectius:
 
-       Impulsar la representativitat de l’entitat davant del sector i dels organismes vinculats al comerç.
-       Fomentar l’associacionisme comercial.
-       Posar a l’abast dels gremis i associacions eines útils d’assessorament, suport tècnic i coordinació.
-       Afavorir els processos d’innovació en el sector comercial, en especial el comerç a internet.
-       Facilitar als comerços a construir una visió del negoci capaç de generar una posició de competitivitat.
-       Contribuir a la millora de l’accessibilitat i a la supressió de barreres arquitectòniques.
-       Contribuir a la dignificació de l’activitat comercial.
-       Lluitar contra el comerç il•legal.
 
Durant l’any 2014, es duran a terme les següents actuacions subvencionables:
 
1.- Organització de Jornades de Dinamització “Oberts a la innovació i a l’eficiència” i realització d’una convenció.
2.- Accions de comunicació, promoció  difusió i informació de la CCC .
3.- ServeisPlus, portal amb els serveis que proporciona l’entitat als seus associats.
4.- Iniciatives i implantació d’accions de RSC en el comerç de Catalunya.
5.  Pla d’Assessorament i suport associatiu.
6.- Accions de suport a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de la CCC: 7.- Actualització de la Guia “Oberts a la jubilació”, guia pràctica per als comerciants sobre successions, ajuts, fiscalitat i pensions. Nova Guia “Jubilació Activa”; Jornada de difusió de la guia “Oberts a l’empresa familiar; protocol per a la successió en l’empresa familiar”. Jornada informativa “Pensions i futur”
8.-  Guia  pràctica sobre eficiència i estalvi energètic en el comerç.
9.- Estudi de la CCC: “Informe del Comerç català 2014”.
10.- Accions de comunicació, promoció, difusió i informació de les Delegacions Territorials de la CCC.