Polítiques Digitals

Ajuntament de Barcelona

Governació presenta una nota explicativa sobre la LRSAL, adreçada als ens locals

query_builder   16 abril 2014 13:01

event_note Nota de premsa

Governació presenta una nota explicativa sobre la LRSAL, adreçada als ens locals

 
  • La informació està disponible al web de Municat, on també s’aniran penjant les respostes, amb un interès comú, als dubtes plantejats a través del nou correu que es posa a disposició del món local
  • És un primer document que ha d’ajudar a clarificar el marc competencial i que pretén aportar major seguretat jurídica en la presa de decisions dels governs locals catalans
  • S’aniran afegint documents posteriors que abordaran aspectes clarificadors i concrets de la LRSAL en la seva relació amb la Generalitat de Catalunya.
  • La vicepresidenta va anunciar la seva publicació durant l’exposició al Parlament del Projecte de llei per compensar la disminució del Fons de Cooperació Local de 2013
El Departament de Governació i Relacions Institucionals ha presentat avui una primera nota explicativa sobre la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), a Catalunya, adreçada als ens locals que pretén aportar major seguretat jurídica en la presa de decisions dels governs locals catalans. La nota ha d’ajudar els ens locals a clarificar, en un primer nivell, el marc competencial existent. A partir d’aquí, s’aniran afegint documents posteriors que abordaran aspectes clarificadors i concrets de la LRSAL en la seva relació amb la Generalitat de Catalunya.
 
Aquest document inicial facilita el posicionament de l’Administració de la Generalitat davant la LRSAL pel que fa a l’aplicació de la norma a Catalunya, de conformitat amb allò que disposa l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la seva normativa de desplegament i, en especial, sobre la determinació en què han d’exercir-se les competències atribuïdes als ens locals.
 
La nota explicativa s’ha articulat en nou apartats: els fonaments, les competències, els serveis mínims obligatoris, el cost efectiu dels serveis, les EMD, la fusió de municipis, la racionalització del sector públic, el règim retributiu i el règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional. Dins d’aquests àmbits es dóna resposta a determinats aspectes de la Llei com ara què passa a partir  de l’entrada en vigor de LRSAL amb els serveis socials, de salut, de consum o d’ensenyament que presta l’ens local, entre d’altres.
 
Amb la finalitat de canalitzar els dubtes i les inquietuds que la LRSAL planteja en la seva aplicació a Catalunya, a més de la pàgina web de Municat on està disponible tota aquesta informació, Governació també ha posat a disposició del món local el següent correu electrònic per canalitzar dubtes i consultes: reformalocal.governacio@gencat.cat. A través del Municat es farà difusió de totes les respostes amb un interès comú pel món local.
 
Compromís de la vicepresidenta
 
La informació que des d’avui es troba disponible al web del Municat dóna compliment a l’anunci que va fer la vicepresidenta del Govern, el 26 de març, en la intervenció prèvia a la lectura al Parlament del Projecte de llei pel qual s’aprovaven determinades mesures relatives al Fons de Cooperació Local de Catalunya de 2013. Joana Ortega va afirmar que un document explicatiu de la LRSAL, estaria a disposició dels ens locals i de la ciutadania abans de Setmana Santa i va remarcar que s’elaboraria “des del respecte a l’autonomia local i en coordinació amb la resta de departaments de la Generalitat”.
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia