Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Agricultura incrementa significativament el percentatge d'ajuts a les assegurances agràries en tots els sectors

Sala: "la política d'assegurances agràries és una eina bàsica per garantir rendes en cas de sinistres"

query_builder   24 abril 2014 18:04

event_note Nota de premsa

Agricultura incrementa significativament el percentatge d'ajuts a les assegurances agràries en tots els sectors

Sala: "la política d'assegurances agràries és una eina bàsica per garantir rendes en cas de sinistres"

 
 
El sector valora molt positivament la proposta del Departament que suposa increments dels percentatges de subvenció d’entre el 20 i el 35% i que ha estat aprovada per unanimitat a la Comissió Territorial d’Assegurances Agràries de Catalunya
 
També s'incrementen els límits màxims de subvenció aplicables a cada pòlissa; en més d’un 30% en les línies que fins ara tenien un límit de 2.200 euros i 4.500 euros, que passen a 3.000 euros i 6000 euros respectivament, i en un 25% les línies d’OPFH i aqüicultura que gaudien d’uns límits superiors
Les assegurances agràries formen part de les línies prioritàries de suport al sector
Les assegurances agràries formen part de les línies prioritàries de suport al sector
 
Avui s’ha reunit la Comissió Territorial d’Assegurances Agràries de Catalunya. A la reunió presidida pel Director General de Desenvolupament Rural, Jordi Sala Casaramona, hi han assistit representants d’Agroseguro, de la Delegació del Govern a Catalunya, d’ENESA, encapçalats el seu director, Sr. José M. García, del Consorci de Compensació d’Assegurances, i de les organitzacions professionals agràries i de les cooperatives agràries presents a la Taula de Foment (UP, JARC, ASAJA, UPA i FCAC).
 
En el decurs de la reunió s’han presentat les dades de contractació i sinistralitat de l’any 2013, i s’ha valorat molt positivament que la contractació d’assegurances agràries a Catalunya, tot i l’ajust en l’import de les subvencions que es va produir l’any passat, en termes generals s’ha mantingut, destacant que en determinats sectors, com el dels herbacis i el fruiters, fins i tot presenta lleugers increments. També s’han presentat les conclusions dels grups de treball que durant 2013 han elaborat sobre la fruita seca i olivera, vinya, flor i planta ornamental i fruiters,  que han estat analitzats per la Comissió destacant l’alt consens en la majoria de propostes, excepte en el cas dels fruiters on encara hi havia temes oberts.
 
A continuació el DAAM ha explicat el seu continuat compromís amb la política d’assegurances agràries com una eina bàsica per garantir rendes en cas de sinistres i ha proposat un pla d’actuació pel 2014 que suposa un increment dels  percentatges d’ajuts del DAAM en tots els sectors.
 
  1. Increment dels percentatges de subvenció i els límits aplicats pel DAAM. S’incrementen en aproximadament un 35% els percentatges de subvenció de les línies d’assegurança agrícoles, en un 25% les línies d’assegurança ramadera i en una mitjana del 20% els de les assegurança de retirada de cadàvers, percentatge que s’incrementa fins al 100% en el cas d’explotacions que disposin de contenidors refrigerats d’emmagatzematge que permetin una reducció significativa de la freqüència de recollides.
PERCENTATGES SUBVENCIÓ
 
 
 
 
2013
2014
 
 
 
 
GRUP I AGRÍCOLES
25
34
 
 
 
 
GRUP I RAMADERES:
25
31
 
 
 
 
GRUP II
 
27
37
 
 
 
 
GRUP III
 
42
57
 
 
 
 
GRUP IV
 
55
74
 
 
 
 
GRUP V
 
68
85
     
 
                     
 
 
Per altra banda, els límits màxims de subvenció aplicables a cada pòlissa també s’han incrementat de forma significativa, en més d’un 30% en les línies que fins ara tenien un límit de 2.200 euros i 4.500 euros, que passen a 3.000 euros i 6000 euros respectivament, i en un 25% les línies d’OPFH i aqüicultura que gaudien d’uns límits superiors.
 
 
LÍMIT MÀXIM
2013
2014
2.200 €
3.000 €
4.500 €
6.000 €
15.000 €
18.750 €
18.000 €
22.500 €
 
  1. Increment dels percentatges de subvenció a les assegurances de retirada de les explotacions que disposin de contenidors refrigerats. L’increment de subvenció en les línies de retirada és del 20% en general, encara que per tal de fomentar la instal·lació de contenidors refrigerats que permetin reduir la freqüència de recollida, l’increment serà del 100%, i no del 20%, en les explotacions que disposin d’aquestes instal·lacions. L’objectiu d’aquesta mesura és incrementar el nombre d’explotacions amb aquestes instal·lacions, de manera que el fet de disposar de capacitat d’emmagatzematge i disminuir la freqüència de recollides permeti a les empreses gestores una major planificació i racionalització del servei de recollida, amb l’objectiu final d’aconseguir una disminució global de les primes.
 
S’estudiarà i es consensuarà amb el sector si l’increment del 20% en els percentatges de subvenció s’aplica de forma lineal per a tots els tipus d’animal, o si mantenint l’increment mitjà general del 20%, s’apliquen percentatges d’increment diferents per algun tipus d’animal que s’hagi vist especialment perjudicat pels canvis en el sistema de subvencions que hi ha hagut en els darrers 2 anys.
 
La proposta ha estat aprovada per unanimitat agraint els presents l´esforç que el DAAM realitza en el tema d´assegurances.
 
Finalment plantejat el cas de la cunicultura, on molts assegurats veien com per part d´Enesa se’ls hi aplicava un 15% de recàrrec per no complir una clàusula que inicialment no estava prevista , encara que si en la seva pòlissa. Vist la confusió que genera Enesa ha assumit que s´havia produït una situació no desitjada i per tant deixa sense efecte aquest recàrrec i en cas d´haver-ho cobrat procedirà a la seva devolució.
 
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia