Agència Catalana del Consum

CONSUM

L'Agència Catalana del Consum atén prop de 1.500 reclamacions a Terres de l'Ebre, principalment per serveis financers i telecomunicacions i internet

query_builder   30 abril 2014 12:27

event_note Nota de premsa

CONSUM

L'Agència Catalana del Consum atén prop de 1.500 reclamacions a Terres de l'Ebre, principalment per serveis financers i telecomunicacions i internet

D'esq a dreta, el subdir de l'ACC, Albert Melià, el dir de l'ACC, Alfons Conesa, i la dir dels SSTT del DEMO a TTEE, Mercè Miralles

 

·        Els ebrencs presenten al 2013 un total de 1.435 reclamacions de consum, un 10,29% més que l’any anterior

·        672 establiments ebrencs adherits a la Junta Arbitral de Consum, el 9,08% del total de Catalunya

·        El director de l’ACC, Alfons Conesa ha completat la jornada a Tortosa amb la inauguració de la mostra interactiva “Consum, Punt de Trobada” que estarà instal·lada a la capital ebrenca fins a l’11 de maig.

El director de l’Agència Catalana del Consum (ACC), Alfons Conesa, acompanyat del subdirector de l’ACC; Albert Melià, i de la directora dels serveis territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a Terres de l’Ebre, Mercè Miralles, han presentat avui els resultats de la Memòria d’Actuacions 2013 de l’ACC. Entre les dades presentades, destaca que els ebrencs van presentar al 2013 un total de 1.435 reclamacions de consum, un 10,29% més que l’any anterior.
 
El director de l’ACC, Alfons Conesa, ha explicat que l’activitat de l’Agència durant l’any passat s’ha vist marcada per la tramitació de la reclamacions pels afectats per les preferents de Catalunya Caixa. Conesa ha assenyalat que s’ha atès 402 reclamacions de preferentistes de la demarcació de Terres de l’Ebre, de les quals, 80 s’han resolt mitjançant laude arbitral. Al conjunt de Catalunya, l’any passat es van dictar 11.415 laudes per les preferents de Catalunya Caixa, tots favorables als reclamants, per un import total de 195 milions d’euros. A aquest respecte, Conesa ha volgut recordar que “el procés continua obert”, i ha avançat que “actualment s’estan tramitant 11.663 expedients més, i és previst, de cara al maig, iniciar una tercera fase amb més de 20.000 reclamacions més”.
 
A Terres de l’Ebre, com al conjunt de Catalunya, l’any passat l’activitat de l’ACC va estar marcada per la tramitació de les reclamacions dels afectats per les participacions preferents de Catalunya Caixa. A les comarques ebrenques es van atendre 204 reclamacions, de les quals 80 s’han resolt mitjançant laude arbitral. A tot Catalunya es van dictar 11.415 laudes per les preferents de Catalunya Caixa, tots favorables als declarants, per un import total de 195 milions d’euros.
 
Dins el balanç d’actuacions de l’ACC destaquen també les consultes. A la demarcació, es van atendre l’any passat 1.670 consultes, xifra que representa un 38,15% menys que al 2012: el 27,5% a través del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, el 24% a través del Consell Comarcal del Montsià, el 17,5% a través del Consell Comarcal del Baix Ebre, el 16,7% directament a l’Agència, i el 14,3% a través del Consell Comarcal de la Terra Alta. Al conjunt de Catalunya es van atendre durant l’any passat 51.866 consultes sobre temes de consum.
 
Els ebrencs presenten 1.435 reclamacions de consum, un 10,29% més que al 2012

El 2013, l’ACC ha gestionat a les Terres de l’Ebre, 1.231 reclamacions de consum, xifra que representa un descens del 5,38% respecte 2012. La xifra de reclamacions es completa amb les 204 reclamacions (corresponents a afectats per preferents de Catalunya Caixa a la demarcació) que s’han gestionat des dels Serveis Centrals de l’ACC.
 
Per sectors, el 50,7% de les reclamacions han estat per serveis de telecomunicacions i internet; seguit dels serveis d’electricitat, aigua i gas, amb el 17%; els serveis financers en general, amb el 14,8%; els béns de consum, amb el 10,3% de les reclamacions; i els serveis generals de consum, i la restauració i els establiments turístics, amb el 3,1% respectivament de les reclamacions gestionades. Al conjunt de Catalunya, l’ACC va gestionar l’any passat 44.298 reclamacions, una xifra rècord que suposa un augment del 142,01% respecte 2012.
 
388 casos resolts per mediació i 108 mitjançant laude arbitral a Terres de l’Ebre

Pel que fa a la resolució de les reclamacions, l’any passat l’ACC va resoldre un total de 388 casos per la via de la mediació a les comarques ebrenques, xifra que suposa un 44,81% menys que al 2012. Per sectors, la majoria de les mediacions s’han realitzat en serveis de telecomunicacions i internet (el 68,3% del total de les mediacions), seguit dels serveis d’electricitat, gas i agua (el 19,2% de les mediacions), del béns de consum i venda de productes en general (4,6% de les mediacions) i dels serveis financers (3,8% del total de les mediacions).
Així mateix, l’ACC va dictar durant 2013 a Terres de l’Ebre un total de 108 laudes arbitrals, un 44% més que l’any anterior. La immensa majoria dels laudes —el 74,1%— han estat per serveis financers, en el marc de la gestió de les reclamacions pels preferentistes de Catalunya Caixa, seguit dels serveis de telecomunicacions i internet (23,1% dels laude), i dels serveis generals de consum (2,8% del total dels laudes dictats).
 
Companyies amb més reclamacions

Realitzant l’anàlisi de les reclamacions per companyies i no per sectors a Terres de l’Ebre, com ja reflecteix el balanç del conjunt de Catalunya, l’entitat financera Catalunya Caixa ha aglutinat la majoria de les reclamacions gestionades per l’ACC durant 2013. L’any passat es van rebre un total de 204 reclamacions de consum d’afectats de la demarcació per les participacions preferents i deute subordinat d’aquesta entitat, de les quals, un 39,22% es van resoldre mitjançant laude arbitral (80 laudes).
 
Telefónica ocupa el segon lloc, amb 201 reclamacions de les quals el 26,37% s’han resolt (50 per mediació i 3 per laude arbitral). De la seva banda, el tercer lloc l’ocupa Vodafone, amb 180 reclamacions i un índex de resolució del 35,56% (47 per mediació i 17 per laude), seguida de la també operadora de telefonia France Telecom/Orange, amb 151 reclamacions, i un percentatge de resolució del 29,80% (40 mediacions i 5 arbitratges). La companyia de subministrament Endesa se situa en cinquè lloc, amb 120 reclamacions, de les quals s’han resolt el 21,67% (26 mediacions), seguida de Gas Natural, amb 33 reclamacions i un índex de resolució del 33,33% (11 mediacions), i de Jazztel, amb 31 reclamacions de les quals el 19,25% s’han resolt, totes per mediació.
 
El llistat es completa amb Iberdola, amb 16 reclamacions i un índex de resolució del 25% (4 mediacions) i Xfera Móviles/Yoigo, amb 13 reclamacions i un percentatge de resolució del 38,46% (5 mediacions).
 
Prop de 3.100 productes alertats, un 2,41% més que a 2012 i 76.000 articles retirats

L’any passat es van registrar un total de 3.098 productes alertats a Catalunya, xifra que suposa un increment del 2,41% en relació al 2012. El sistema d’alertes de consum s’emmarca en la política de protecció dels consumidors de la UE, en relació amb la directiva europea sobre seguretat general dels productes, que preveu un programa d’actuacions en relació amb els productes potencialment perillosos i permet evitar riscos per a la seguretat.
 
Així mateix, l’ACC va retirar el 2013 un total de 76.428 productes del mercat: la major part, el 64,8%, van ser joguines, el 22,9% dels productes retirats van ser adaptadors i material elèctric, el 6,9% articles de cura personal, i el 5% equips de protecció individual. La majoria dels productes retirats (68,30%) procedia de l’Àsia, el 13,34% procedia d’Europa, l’11,65% era d’origen desconegut i, el 6,70% d’altres països extracomunitaris.
 
5 expedients amb sanció a Terres de l’Ebre al 2013, per un import de 47.000 euros

Durant 2013, les actuacions inspectores i de control de mercat de l'ACC a la demarcació de Terres de l’Ebre, han derivat en un total de 5 expedients resolts amb sanció, front als 9 expedients de l’any anterior. No obstant això, l’import total de les multes va ser de 47.000 euros, un 43% més que al 2012. Aquesta dada s’explica per la política de segona volta que es va començar a aplicar el 2011 en l’actuació inspectora, on es prioritza la tasca informativa, i només s’incoa expedient en cas de reiterat incompliment. Al conjunt de Catalunya, la xifra d’expedients amb sanció va ser de 437, i l’import total de les sancions va ascendir a 4,2 milions d’euros.
 
L'ACC du a terme la seva tasca d'inspecció i de control de mercat a través de les denúncies presentades pels consumidors, i de les actuacions inspectores realitzades per l'Agència per la xarxa d'alertes o d'ofici, a iniciativa pròpia o en el marc d'una campanya específica.

L'any passat, els ebrencs van presentar davant l'ACC 17 denúncies, front les 25 que es van presentar al 2012. Els béns de consum i compra de productes (des d’aliments, a begudes, articles de vestir i calçat, articles d’oci, passant per aparells elèctrics per a la cura personal, joies, plata, rellotges i accessoris o articles per a la cura de nadons...) van acaparar la majoria de les denúncies, el 58,8%; seguit dels serveis generals de consum, amb el 17,6%; els serveis d’electricitat, gas i agua, amb el 11,8%; i la restauració i serveis turístics, i els serveis de telecomunicacions i internet, amb el 5,9% respectivament, de les denúncies. Pel que fa al conjunt de Catalunya, els ciutadans van presentar davant l’Agència un total de 3.655 denúncies, un 17,86% menys que al 2012.
 
Pel que fa a l'actuació inspectora, durant el 2013 l'ACC va realitzar 128 actuacions inspectores a Terres de l’Ebre, un 13,51% menys que al 2012. Al conjunt del territori català, l’any passat es van fer un total de 15.811 actuacions d’inspecció.
 
672 establiments ebrencs adherits a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya

La xifra d’establiments adherits al sistema arbitral de Consum a través de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC) a les comarques de Terres de l’Ebre va situar-se el 2013 en els 672. Els comerços, empreses i entitats de Terres de l’Ebre adherits a la JACC representen el 9,08% del total de Catalunya (7.398 establiments adherits al conjunt del territori català).
 
Prop de  22.000 alumnes visiten l’Escola del Consum (ECC)

Durant el curs 2012-2013 un total de 21.774 alumnes han passat pels tallers programats per l’Escola del Consum de Catalunya (ECC), xifra que representa un increment del 2,8% respecte el curs anterior. Pel que fa a les activitats dirigides als professionals del Consum, l’ECC ha organitzat 37 activitats que han suposat 492 hores lectives amb l'assistència de 578 persones. A més, s’han programat un total de 21 xerrades dirigides a persones consumidores, amb 823 assistents, i 16 xerrades adreçades a agents econòmics, amb 476 assistents.
 
Gairebé 550.000 visites al web consum.cat, un 9,5% més que al 2012

Durant l’any passat, el web de l’ACC www.consum.cat va rebre un total de 547.833, xifra que representa un 9,5% més que al 2012. Les pàgines més visitades han estat els avisos de consum (85.310 visites), informació general sobre reclamacions (també prop de 85.129 visites), seguit de la pàgina “queixa’t/reclama/denuncia” (amb 71.178 visites). Pel que fa a les descàrregues, els fitxers més descarregats han estat els models de reclamació (21.048) i el full oficial de reclamació (17.684 descàrregues).
 
L’exposició interactiva "Consum, punt de trobada" arriba a Tortosa

Conesa ha completat la jornada a Tortosa amb la inauguració de l’exposició interactiva “Consum, Punt de Trobada” que estarà instal·lada a partir d’avui a la capital ebrenca. Acompanyat del l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel; del regidor de Promoció Econòmica, Comerç i Fires, Emili Lehmann; i de la directora dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a Terres de l’Ebre, Mercè Miralles, el director de l’ACC ha donat el tret de sortida a aquesta mostra que explica com s’estructura del consum a Catalunya i dóna a conèixer als visitants quins són els seus drets i deures com a persones consumidores. La mostra romandrà instal·lada plaça del Carrilet, del barri del Temple, fins l’11 de maig.
 
L’exposició, que té un original format i permet al visitant actuar de manera interactiva a l’interior d’uns contenidors, vol potenciar el vessant més crític, reflexiu, responsable i sostenible en el consum, amb l’objectiu d’educar al consumidor i aconseguir la seva autosuficiència en les relacions de consum. “Consum, punt de trobada” ha estat instal·lada a més de vint poblacions d’arreu de Catalunya, com ara Lleida, Girona, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona o Reus.

3  

Fitxers adjunts

D'esq. el subdir gral de l'ACC, Albert Melià, el dir de l'ACC, Alfons Conesa, i el dir dels SSTT el DEMO a TTEE; Mercè Miralles

D'esq. el subdir gral de l'ACC, Albert Melià, el dir de l'ACC, Alfons Conesa, i el dir dels SSTT el DEMO a TTEE; Mercè Miralles
JPG | 1818

El dir. de l'ACC; Alfons Conesa, amb l'alcalde de Tortosa i la dir dels SSTT del DEMO a TTEE, en l'exposició "Consum, punt de trobada"

El dir. de l'ACC; Alfons Conesa, amb l'alcalde de Tortosa i la dir dels SSTT del DEMO a TTEE, en l'exposició "Consum, punt de trobada"
JPG | 2354

ppt de presentació balanç actuacions ACC 2013 TTEE

ppt de presentació balanç actuacions ACC 2013 TTEE
PDF | 274

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia