Agència Catalana del Consum

El director de l'Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa, presenta el balanç d'actuacions de 2013 a Lleida en matèria de defensa dels drets dels consumidors

query_builder   30 abril 2014 12:44

event_note Nota de premsa

El director de l'Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa, presenta el balanç d'actuacions de 2013 a Lleida en matèria de defensa dels drets dels consumidors

El dir de l'ACC; Alfons Conesa, en la presentació del balanç 2013 a Lleida, amb el subdir de l'ACC, Albert Melià i el dir dels SSTT del DEMO a Lleida, Octavi Miarnau
·        La telefonia i internet encapçalen les reclamacions gestionades per l’ACC a Lleida el 2013
 
·        Les reclamacions de Consum a les comarques de Ponent augmenten un 18,8%, les consultes baixen un 33,46% i les denúncies també disminueixen un 47,11%, amb relació al 2012.

·        Al 2013, l’Agència Catalana de Consum (ACC) ha gestionat  a Lleida 2.926 reclamacions: el 54,5% estan relacionades amb els serveis de telecomunicacions i internet, el 16% són del sector dels subministraments domèstics, i el 14,9% han estat generades per béns i productes de consum.

·        758 establiments lleidatans adherits a la JACC, un 13,64% més que al 2012.
 
El director de l’Agència Catalana del Consum (ACC), Alfons Conesa, acompanyat del director dels Serveis Territorials del departament d'Empresa i Ocupació a Lleida, Octavi Miarnau, i el subdirector general de Disciplina de Mercat de l’ACC, Albert Melià, han presentat avui el Balanç d’Actuacions 2013 de l’ACC a la demarcació de Lleida.
 
Entre les dades presentades, destaca que el sector de telecomunicacions i internet, encapçala, amb un 54,5%, les reclamacions gestionades per l'Agència a Lleida durant l'any passat. Els subministraments domèstics -electricitat, aigua i gas-, i les reclamacions per béns de consum i productes ( aliments, begudes, articles de vestir o articles d’oci), ocupen el 16% i el 14,9% respectivament. Així mateix, la xifra de reclamacions gestionades davant l'ACC a la demarcació de Lleida han augmentat un 18,8%, mentre han baixat un 33,46% les consultes i les denúncies han disminuït un 47,11% en relació el 2012.
 
En el marc de la presentació, el director de l’ACC, Alfons Conesa, ha destacat que “el procés de tramitació de les reclamacions de Catalunya Caixa pels afectats per la contractació de participacions preferents i deute subordinat ha marcat l’activitat de l’ACC durant l’any passat”. Des de l’inici del procés, l’1 de juliol de 2012, l’ACC ha atès un total de 10.029 consultes en relació amb aquesta qüestió, ha rebut 28.756 reclamacions i ha dictat 11.415 laudes, tots favorables als reclamants, per un import total de 195 milions d’euros.
 
En aquest sentit, Conesa ha explicat que del total de laudes dictats per les preferents, 775 han estat per afectats a la demarcació de Lleida “fet que significaria que també a Lleida, com al conjunt de Catalunya, el sector financer ha estat el més litigiós”.

No obstant això, el director ha volgut puntualitzar que “aquests laudes no estan computats dins el balanç d’actuacions de l’ACC a Lleida, degut a que en aquests casos les reclamacions s’han presentat per altres vies, principalment a través de la mateixa entitat financera, Catalunya Caixa”. 
D’altra banda, el director ha volgut reconèixer la tasca de les diferents oficines de l’Agència a Lleida, destacant la importància que tinguin les competències per poder detectar des de la proximitat les diferents necessitats dels ciutadans, i actuar amb més eficàcia i eficiència a cada territori.
 
2.926 reclamacions a Lleida al 2013: telefonia i internet sumen més de la meitat de les reclamacions

Durant el 2013, l'ACC ha gestionat a Lleida un total de 2.926 reclamacions, un 18,8% més que l'any anterior. Per sectors, la telefonia i internet suma més de la meitat de les reclamacions rebudes, el 54,5%, seguit de l'electricitat, aigua i gas, el 16%, i de bens de consum i productes que representa el 14,9%. Els serveis generals de consum signifiquen el 6,1% de les reclamacions rebudes; seguit de les activitats financeres amb el 4,7% i el transport amb el 3,3%. El sector de la restauració i establiments turístics són el 0,5% de les reclamacions que ha rebut l’ACC.
 
L’ACC ha rebut durant el 2013 un total de 44.298 reclamacions al conjunt de Catalunya. Es tracta d’una xifra rècord de reclamacions rebudes per l’Agència, —un augment del 142,01% respecte el 2012— que s’explica pel notable increment de les reclamacions relatives a activitats financeres, particularment, per la tramitació de les reclamacions contra Catalunya Caixa per la contractació de participacions preferents i obligacions del deute subordinat.
 
Les principals operadores de telefonia són les que compten amb més reclamacions el 2013 a la demarcació

Realitzant l’anàlisi de les reclamacions per companyies i no per sectors, a Lleida, Telefónica ha estat l’empresa que ha generat més reclamacions durant el 2013, un total de 243, seguida per France Telecom/Orange i Vodafone amb 226 i 180 respectivament. El quart lloc l’ocupa Gas Natural amb 90 reclamacions, per davant de la companyia Endesa que en suma 75.
 
Les principals companyies de telefonia i internet segueixen aglutinant aquest exercici  part important de les reclamacions a la demarcació de Lleida. Vodafone ha estat la que registrat un percentatge més elevat de resolució el 2013, el 40,55% de les reclamacions (45 reclamacions resoltes per mediació i 28 per laudes), France Telecom/Orange, el 36,72% (69 reclamacions resoltes per mediació i 14 per laude) i Telefónica el 28,39% de les reclamacions presentades (49 per mediació i 20 per laude arbitral).
 
Al conjunt de Catalunya, Catalunya Caixa és qui ha aglutinat la immensa majoria de les reclamacions ateses per l’ACC durant 2013. L’any passat es van rebre un total de 25.270 reclamacions de consum contra aquesta entitat financera en relació a les participacions preferents i deute subordinat, de les quals, prop de la meitat, un 45%, s’han resolt mitjançant laude arbitral.
 
L’ACC resol a Lleida 998 casos per mediació, i 134 per arbitratge de consum

Durant l'any passat l'ACC va resoldre a la demarcació de Lleida un total de 998 casos per mediació, un 10,41% menys que el 2012.
Per sectors, la majoria de les mediacions a Lleida han estat al sector de la telefonia i internet, el 59,1%, seguit dels subministraments d’electricitat, gas i aigua, amb el 17,2% de les mediacions, els béns de consum i productes, amb el 15,8%, els serveis financers, amb el 2,8%, i el transport i els serveis generals de consum amb el 2,6% respectivament.
 
En relació als laudes dictats, a la demarcació de Lleida, l’ACC va resoldre 134 casos, un 5,51% més respecte 2012. El 87,3% va ser casos relacionats amb la telefonia i internet i un 6% d’electricitat, gas i aigua. El tercer lloc l’ocupen amb un 3%, els laudes dictats en relació a serveis generals de consum, els serveis de transport i bens de consum i productes signifiquen el 1,5% respectivament i la restauració i establiments turístics el 0,7% dels laudes totals.
 
A Catalunya, el 2013, l’ACC va resoldre per mediació un total de 3.599 casos, un 53,21% més que l’any anterior. Com al 2012, la majoria dels acords de mediació, el 45,7%, han estat en el sector de la telecomunicacions i internet, seguit del transport, amb el 16,7% del total de mediacions de consum i, del sector subministraments —llum, aigua, gas—, que representen el 16,1% de les mediacions realitzades. Així mateix, el 5,1% de les mediacions han estat en relació al comerç detallista, reparacions i SAT; el 3% per  electrodomèstics, eines, metall i coberteria; i el 2,8% per activitats financeres i assegurances.
 
Pel que als arbitratges de consum, l’ACC va dictar durant 2013 un total d‘11.771 laudes, un 723,15% més que l’any anterior. Aquest notable increment és degut al procés de tramitació de les reclamacions de Catalunya Caixa presentades pels afectats per les participacions preferents i deute subordinat.
 
Així, la immensa majoria dels laudes, el 96,7% s’han dictat en relació a serveis financers, seguit dels serveis de telecomunicacions i internet, amb l’1,93% dels laudes. La resta de sectors sumen l’1,37% dels laudes arbitrals dictats.
 
Prop de 3.100 productes alertats, un 2,41% més que al 2012 i més de 76.000 articles retirats

L’any passat es van registrar un total de 3.098 productes alertats a Catalunya, xifra que suposa un increment del 2,41% en relació al 2012. El sistema d’alertes de consum s’emmarca en la política de protecció dels consumidors de la UE, en relació amb la directiva europea sobre seguretat general dels productes, que preveu un programa d’actuacions en relació amb els productes potencialment perillosos  i permet evitar riscos per a la seguretat.
Així mateix, l’ACC va retirar el 2013 un total de 76.428 productes del mercat: la major part, el 64,8%, van ser joguines, el 22,9% dels productes retirats van ser adaptadors i material elèctric, el 6,9% articles de cura personal, i el 5% equips de protecció individual. La majoria dels productes retirats (68,30%) procedia de l’Àsia, el 13,34% procedia d’Europa, l’11,65% era d’origen desconegut i, el 6,70% d’altres països extracomunitaris.
 
Un total de 20 expedients resolts amb sanció a Lleida

Al 2013, les actuacions inspectores i de control de mercat de l'ACC a la demarcació de Lleida han derivat en un total de 20 expedients resolts amb sanció, -un 17,6% més que 2012- que han motivat la imposició de multes per un import global de 41.750 euros.
Durant 2013, a Catalunya les actuacions inspectores i de control de mercat de l'ACC han derivat en un total de 437 expedients resolts amb sanció (un 43,10% menys que al 2012), que han motivat la imposició de multes per un import global de 4,28 milions d'euros, un 15,42% menys que a l’any anterior.
 
L'ACC du a terme la seva tasca d'inspecció i de control de mercat a través de les denúncies presentades pels consumidors, i de les actuacions inspectores realitzades per l'Agència per la xarxa d'alertes o d'ofici, a iniciativa pròpia o en el marc d'una campanya específica.

L'any passat, els lleidatans van presentar davant l'ACC un total de 128 denúncies, un 47,11% menys que al 2012. Els bens i productes de consum- aliments, begudes, articles de vestir i calçat o articles d’oci- ha estat el sector que ha acumulat més denúncies, un 34,4% del total, seguit de la restauració i serveis turístics i serveis generals de consum que ocupen el 17,2% respectivament. El quart lloc l’ocupa amb el 15,6% el servei d’electricitat, gas i aigua, mentre que els serveis de transport suma el 6,3%, els serveis de telecomunicacions i internet el 4,7% i els serveis financers el 3,1%.
 
Al conjunt de Catalunya, l'ACC va rebre al 2013 un total de 3.655 denúncies, un 17,86% menys que al 2012. El sector de béns i productes de consum ha acumulat més denúncies per part dels consumidors, un 25,7% del total, seguit del sector de la restauració, amb un 17,6% del total i de les telecomunicacions amb un 14%. Els serveis generals de consum ha generat  el 10,8& de les denúncies presentades, els serveis d’electricitat, gas i aigua el 10,6%, el transport el 6,5%  i els serveis financers el 5,2%.
 
Pel que fa a l'actuació inspectora, durant 2013 l'ACC va realitzar a les comarques de Lleida un total de 1.618 actuacions, un 6,8% més que l’any passat, xifra que representa el 10,23% del total de les actuacions dutes a terme per l'Agència al conjunt de Catalunya. El 75% de les actuacions inspectores a la demarcació han estat en resposta a la xarxa d'alertes, el 11% per Campanya específica, i el 9% motivada per una denúncia.
 
758 establiments lleidatans adherits a la JACC, un 13.64% més que al 2012

La xifra d’establiments adherits al sistema arbitral de Consum a través de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC) a les comarques de Lleida el 2013 se situa en els 758, xifra que representa un increment del 13.64% respecte a l'any anterior. En relació al conjunt de Catalunya, les empreses, comerços i entitats adherides a Lleida representen el 10,25% del total.
 
Al conjunt de Catalunya, la xifra d’establiments adherits al sistema arbitral de Consum a través de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC) va situar-se el 2013 en els 7.398, un 14,20% més que a l'any anterior.
 
602 alumnes de les comarques lleidatanes visiten l’Escola del Consum (ECC) el 2013

Durant el curs 2012-2013, un total de 602 alumnes de la demarcació de Lleida han passat pels tallers programats per l'Escola del Consum de Catalunya (ECC). Assenyalar que durant aquest curs lectiu, han estat els mateixos centres escolars d’arreu del territori català els que han sol·licitat la visita, a la seva pròpia seu, de l’ECC.  D’aquesta manera l’equip educatiu de l’ECC s’adapta a les necessitats del territori amb l’objectiu també d’arribar a més comarques.
 
Pel que fa a les activitats dirigides als professionals del Consum, l’ECC ha organitzat 35 activitats que han suposat 489 hores lectives amb l'assistència de 561 persones. A més, s’han programat un total de 21 xerrades dirigides a persones consumidores, amb 823 assistents, i 6 xerrades adreçades a comerciants, amb prop de 131 assistents.  Del total, a les comarques lleidatanes, al 2013, s'han dut a terme 8 sessions adreçades a persones consumidores, a les que han assistit 178 persones.
 
Gairebé 550.000 visites al web consum.cat, un 9,5% més que al 2012

Durant l’any passat, el web de l’ACC www.consum.cat va rebre un total de 547.833 visites, xifra que representa un 9,5% més que al 2012. Les pàgines més visitades han estat els avisos de consum (85.310 visites), informació general sobre reclamacions (també prop de 85.129 visites), seguit de la pàgina “queixa’t/reclama/denuncia” (amb 71.178 visites). Pel que fa a les descàrregues, els fitxers més descarregats han estat els models de reclamació (21.048) i el full oficial de reclamació (17.684 descàrregues).
 
 
 
 

1  

Fitxers adjunts

ppt de presentació balanç actuacions ACC 2013 a Lleida

ppt de presentació balanç actuacions ACC 2013 a Lleida
PDF | 628

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia