• L’acord, subscrit entre la Generalitat i l’executiu espanyol, permetrà posar en servei les depuradores d’Ulldemolins (Priorat), Térmens-Menàrguens (Noguera), Sant Jaume d’Enveja (Montsià), Horta de Sant Joan (Terra Alta) i Alcoletge (Segrià), així com també els col·lectors d’Alguaire (Segrià) i del Pi (Bellver de Cerdanya)
  • Es dóna així compliment a diverses resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya
 
El Govern ha aprovat la subscripció del conveni entre la Generalitat de Catalunya i l’Estat espanyol, destinat a posar en marxa diverses depuradores a la conca catalana de l’Ebre, que han estat construïdes per la societat estatal Acuamed. Concretament, aquest acord farà possible activar les plantes de sanejament d’Ulldemolins (Priorat), Térmens-Menàrguens (Noguera), Sant Jaume d’Enveja (Montsià), Horta de Sant Joan (Terra Alta) i Alcoletge (Segrià), així com també els col·lectors en alta d’Alguaire (Segrià) i del Pi (Bellver de Cerdanya).
 
L’aprovació d’aquesta proposta de conveni dóna compliment a les diverses resolucions aprovades en els darrers mesos pel Parlament de Catalunya en relació amb l’activació dels projectes de sanejament esmentats.
 
L’acord serà efectiu des de la data de la seva signatura i mantindrà la seva vigència durant un període mínim de 10 anys, renovable per un període de 10 anys més o fins al traspàs de la titularitat de les obres a la Generalitat de Catalunya. A tal finalitat, ambdues parts es comprometen a promoure el corresponent traspàs a través de la Comissió Mixta de Transferències de l'Administració de l'Estat-Generalitat de Catalunya.
 
Sanejament a Catalunya
 
El Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) inclou les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l’estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.
 
A data d’avui, les depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 95,5% de la població catalana.