TES
  • L’objectiu del procés ha estat compilar i debatre les opinions i les propostes del món local, els productors i gestors de residus, el món associatiu i la ciutadania en general sobre les propostes de l’administració
  • El 69% de les propostes s’han incorporat als documents de la nova planificació de residus, que preveu reduir en els propers set anys un 15% la generació de deixalles i que la recollida selectiva assoleixi el 60% del total
  • El nou programa general de prevenció i gestió de residus i recursos (PRECAT20) pretén contribuir a l’obtenció i a l’ús eficient dels recursos i afavorir el desenvolupament d’una economia circular i baixa en carboni
  • El Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT) preveu la reformulació del model de gestió de residus i un nou sistema de finançament
 
 
El secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, ha presidit aquest matí a la Casa del Mar de Barcelona la sessió de retorn del procés participatiu per a l’elaboració del Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20) i del Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20).
 
Durant la sessió, la directora general de Polítiques Ambientals, Marta Subirà, ha presentat les dades del procés de participació, que ha servit per recollir i debatre les opinions i les propostes del món local, els productors i gestors de residus, el món associatiu i la ciutadania en general sobre les propostes de programa. En total, s’han recollit unes 1.500 aportacions, entre els més 400 participants en les sessions informatives, les sessions territorials i sectorials i els que les han enviat en línia, a través del formulari web. D’aquestes aportacions, unes 900 han estat propostes i unes 600, comentaris. La majoria de les propostes s’han centrat en la voluntat d’incrementar la valorització material, i en l’economia circular, baixa en carboni, i en la reducció de la generació de residus, la prevenció i la reutilització.
 
El director de l’Agència de Residus (ARC), Josep Maria Tost, ha explicat que, en total, s’han acceptat 620 de les propostes, és a dir, el 69%. En concret, cadascun dels objectius dels programes han estat matitzats, se n’hi han afegit de nous i també s’han incorporat actuacions no previstes en els documents inicials.
 
Aquests canvis, que han quedat incorporats en els documents de planificació, han estat aprovats pel Consell de Direcció de l’ARC per iniciar la tramitació dels projectes de Decret al Govern. Es preveu que la planificació definitiva quedi aprovada abans que acabi l’any.
 
La nova planificació de residus a Catalunya preveu que en els propers set anys es redueixi un 15% la generació de deixalles i que la recollida selectiva de residus municipals assoleixi ja el 60% del total. Es tracta d’un nou instrument dissenyat per donar resposta als canvis significatius que ha patit el conjunt del sector de la gestió de residus en els últims anys, el seu creixement progressiu i la previsible finalització dels mercats de recursos a baix preu. El Pla territorial sectorial d’infraestructures programa inversions per valor de 400 MEUR fins l’any 2020.

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 61

Dossier

Dossier
PDF | 2181