·        És el 2,17% més respecte al mateix període del 2013
·        El 36% de les trucades gestionades pel telèfon 112 entre gener i març del 2014 han estat per motius de seguretat
·        Prop del 80% de les trucades que han activat els cossos de seguretat s’han fet des de la demarcació de Barcelona
·        Un terç de les trucades del primer trimestre del 2014 han estat per sol·licitar assistència sanitària, un 8% més respecte al mateix període de l’any passat
 
El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya CAT112 ha atès durant el primer trimestre d’aquest any 245.043 trucades operatives, al voltant del 2,17% més que en el mateix període del 2013. Entre gener i març de l’any passat es van atendre 239.834 trucades operatives, és a dir, que van ser generades per una emergència i van provocar l’activació d’algun tipus de recurs operatiu.
 
El 36,1% de les trucades fetes entre gener i març del 2014 han activat els cossos de seguretat (88.420) i, en gairebé el 80% dels casos, les trucades al 112 s’han realitzat amb origen a la demarcació de Barcelona (68.300). Respecte al mateix període de l’any passat, les trucades per motius de seguretat han augmentat lleugerament aquest any (88.187 trucades el 2013).
 
Un terç de les trucades realitzades entre gener i març del 2014 han activat els recursos d’assistència sanitària (81.168), un 8% més que en el mateix període de l’any passat (75.052).
 
Pel que fa a la resta de trucades, entre gener i març d’aquest any se n’han realitzat 34.124 (13,9% del total) per emergències de trànsit; 26.006 trucades (10,6%) per incidències (molèsties veïnals, incivisme, sorolls, etc.), i 10.120 trucades (4,1%) per incendis i rescats. Respecte al primer trimestre del 2013, les trucades per trànsit han disminuït aquest any un 1,09% (34.499 trucades l’any passat); també han disminuït al voltant de l’1,8% per incidències (26.503 trucades), i han augmentat un 4,7% les relacionades amb incendis (9.663 trucades el 2013).
 
D’altra banda, durant el primer trimestre dels darrers dos anys, al mes de març és quan s’han gestionat més trucades (86.187), el segon mes amb més trucades ha estat el gener (83.617 el 2014 i 80.885 el 2013) i, en tercer lloc, el febrer, amb 75.239 avisos el 2014 i 74.734 el 2013.
 
Per demarcació:
 
Barcelona
El telèfon 112 ha atès, el primer trimestre del 2014, 182.548 trucades operatives amb origen a Barcelona, al voltant del 75% del total de trucades de tot Catalunya. El primer trimestre de l’any anterior el 112 va gestionar 177.172 trucades.
De les 182.548 trucades, més d’un terç han mobilitzat els cossos de seguretat: 68.300 (respecte a 67.565 trucades el 2013); un altre terç ha estat per demanar assistència sanitària (61.169 trucades el 2104 i 56.104 el 2013). De la resta de trucades originades al territori de Barcelona, 23.613 han estat per trànsit (23.328 el 2013) i 20.216 per incidències (sorolls, molèsties veïnals, etc.) (20.426 de gener a març del 2013).
 
A la demarcació de Barcelona, les comarques des de les quals s’han fet més trucades al 112 han estat el Barcelonès amb 178.661 avisos, el Vallès Occidental amb 52.377 trucades i el Baix Llobregat amb 44.511.
 
Girona
S’han atès 21.401 trucades operatives amb origen a Girona entre gener i març d’aquest any, gairebé un 5% menys respecte al mateix període de l’any anterior (22.511 trucades el 2013).
 
Les trucades amb origen al territori gironí suposen al voltant del 8,73% del total d’avisos al telèfon 112 realitzats a tot Catalunya. Un terç d’aquestes s’han fet per demanar assistència sanitària (7.463 trucades el 2014 i 7.392 entre gener i març del 2013); gairebé un altre terç han activat cossos de seguretat (6.531) i un 16,8% s’han fet per motius de trànsit (3.590). Per incidències s’han gestionat 1.982 trucades.
 
Respecte al mateix període del 2013, les trucades fetes per motius de seguretat han disminuït al voltant del 6,33% (6.531 el 2014 i 6.972 entre gener i març del 2013) i les trucades per trànsit han baixat més d’un 11% (3.590 el 2014 respecte a 4.065 el 2013). Per incidències es van gestionar 2.068 trucades l’any passat.
 
A la demarcació de Girona, les comarques des d’on s’han fet més trucades al 112 han estat el Gironès amb 12.111 trucades, l’Alt Empordà amb 9.438 trucades i la Selva amb 9.155 trucades.
 
Lleida
Pel que fa al territori de Lleida, entre gener i març de 2014 s’han gestionat 11.118 trucades operatives, al voltant del 4,54% del total a tot Catalunya. Gairebé en un terç dels casos s’han activat els cossos de seguretat (3.345 ocasions); el 27% de les trucades (3.001) s’han fet per demanar assistència sanitària, un 7% més que en el mateix període de l’any passat; el 23% de les trucades han estat per trànsit (2.559) i s’han fet 1.011 trucades per incidències (un 11% menys que l’any passat).
 
El primer trimestre del 2013 es van rebre 11.181 trucades amb origen a Lleida: 3.671 per motius de seguretat, 2.800 per demanar assistència sanitària, 2.562 per motius de trànsit i 1.137 per incidències.
 
A la demarcació de Lleida, les comarques des d’on s’han fet més trucades al 112 han estat el Segrià amb 12.457 trucades, la Noguera amb 1.615 trucades i l’Urgell amb 1.459 trucades.
 
Tarragona
El telèfon 112 ha gestionat, el primer trimestre del 2014, 29.976 trucades operatives amb origen a Tarragona, un 3,47% més que el primer trimestre de l’any passat (28.976 trucades el 2013). Les trucades amb origen a Tarragona entre gener i març del 2014 han suposat un 12,2% del total a tot Catalunya.
 
Més d’un 30% de les trucades han estat per motius de seguretat (10.244 trucades) mentre que es van fer 9.979 trucades en el mateix període del 2013; el 31,8% de les trucades (9.535) s’han fet per demanar assistència sanitària, mentre que durant el mateix període de l’any passat es van fer 8.756 trucades; el 14,6% de les trucades han estat per trànsit (4.362) i es van fer 4.544 trucades el primer trimestre del 2013, i un 9,3% han estat per incidències (2.797 trucades el 2014 i 2.872 el 2013).
 
A la demarcació de Tarragona, les comarques des de les quals s’han fet més trucades al 112 han estat el Tarragonès amb 21.935 trucades, el Baix Camp amb 15.160 trucades i el Baix Penedès amb 9.299.
 
El 112, telèfon únic d’emergències
El 112 és el telèfon únic d’emergències en vint-i-vuit estats membres de la Unió Europea i en altres països de la zona europea. El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència CAT 112 centralitza totes les trucades urgents de qualsevol ciutadà que necessiti la policia, ambulàncies, bombers, protecció civil o agents rurals en cas d’accidents, incendis, robatoris, agressions, violència masclista, rescats,  catàstrofes, etc. Per a més informació, podeu consultar el web del 112 de la Generalitat: www.112.gencat.cat
 
Enguany, el CAT112 ha guanyat el premi Outstanding Call Centre 112 que atorga l’European Emergency Number Association (EENA) en reconeixement a l’atenció al ciutadà del CAT112.