El Govern concedeix una subvenció de 400.000 euros a la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega
 
El Govern ha acordat concedir una subvenció exclosa de concurrència pública, per un import de 400.000 euros, per a l’organització de la 34a edició de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega. La subvenció es concedeixi mitjançant l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).
 
La Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega és el mercat internacional de les arts escèniques que cada any organitza Tàrrega el segon cap de setmana de setembre. Fundada el 1981, és un gran aparador de l’actualitat escènica, amb interès especial en les arts de carrer, els espectacles visuals i els no convencionals.
 
L’edició de l’any passat de la fira va comptar amb 78 els espectacles a càrrec de 77 companyies procedents de Catalunya (57%), la resta de l’Estat espanyol (22%) i de països d’arreu del món (21%). Del total d’espectacles de la programació oficial, un 52% van ser estrenes absolutes.
 
El Govern sol·licita el dictamen previ del Consell de Garanties Estatutàries per recórrer contra la llei d’acció exterior de l’Estat davant del TC
 
El Govern ha aprovat avui demanar al Consell de Garanties Estatutàries el dictamen preceptiu previ a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei de l’acció i del servei exterior de l’Estat. La Generalitat de Catalunya considera que determinats preceptes d’aquesta Llei, publicada al BOE el 25 de març d’enguany, podrien ser inconstitucionals en excedir de les competències de què disposa l’Estat en matèria de relacions internacionals.
 
En aquesta línia, es considera que la nova legislació limita indegudament l’autonomia de la Generalitat de Catalunya i la seva capacitat d’impulsar la projecció exterior del país. Els articles 193, 194, 195 i 197 de l’Estatut d’autonomia emparen aquesta capacitat i faculten el Govern per a establir oficines a l’exterior, subscriure acords de col·laboració i promoure programes de cooperació al desenvolupament.