L’estudi es farà conjuntament amb la Fundació TicSalut a partir d’enquestes entre les entitats
 
El conseller de Salut ha presidit la sessió plenària del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya
Reunió plenària del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya
El Consell Consultiu de Pacients de Catalunya iniciarà una enquesta entre les entitats membres per conèixer quin ús fan de les noves tecnologies, quines necessitats tenen i quins recursos els seria útil desenvolupar. L’objectiu és identificar les necessitats dels pacients en aquest àmbit i potenciar aquelles tecnologies que siguin accessibles i útils tant pels pacients com per les seves famílies.
 
Aquest és un dels projectes que s’han aprovat avui en la sessió plenària del Consell Consultiu de Pacients, que s’ha celebrat a Barcelona. A la sessió hi ha participat el conseller de Salut, Boi Ruiz, com a president del Consell Consultiu de Pacients i la directora general d’Ordenació i Regulació Sanitàries, Roser Vallès, com a secretària.
 
En la reunió d’avui també s’ha fet balanç del Pla Estratègic de Participació del Pacient en el Sistema Sanitari de Catalunya 2013-2016, aprovat pel Consell Executiu el passat mes d’octubre, i dels consells tècnics de treball que s’han posat en marxa aquest any.
 
Precisament el consell tècnic de noves tecnologies ha presentat el projecte d’estudi de les necessitats dels pacients en aquesta matèria. Per altra banda, el consell tècnic de seguretat del pacient i el de bioètica han presentat cursos de formació en els àmbits respectius. També han explicat els seus projectes els consells de butlletí electrònic, de gestió de la qualitat i de relacions amb societats científiques i col·legis professionals
 
Durant la sessió també s’han presentat els resultats de les jornades territorials "Compartir per a avançar" que el Consell Consultiu de Pacients ha celebrat aquest any a Lleida, Tarragona i Girona, com a continuïtat de la jornada celebrada el passat mes de setembre a Barcelona i amb l’objectiu d’apropar-se al territori. Aquestes jornades han reunit més de 400 participants en total i han servit per posar en comú coneixements, experiències i reflexions adreçades a millorar l’atenció sanitària de la ciutadania i per fer visible la important tasca que desenvolupen el conjunt de les organitzacions de pacients a les regions sanitàries.
 
Aquesta setmana també s’ha presentat el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya al MIHealth Forum, en una taula rodona sobre participació del pacient i salut mental.
 
El Consell Consultiu de Pacients de Catalunya es va crear l’octubre de l’any 2012 com a òrgan assessor representatiu de les associacions de pacients davant l’Administració catalana que permet donar veu directa als pacients. Aquest organisme també dóna la possibilitat a les associacions de pacients de participar en el procés d’elaboració de les polítiques d’atenció sanitària del Departament de Salut, de manera que es garanteix una informació fiable, concreta, transparent i directa entre l’Administració i els ciutadans.
 
Més informació: