· El conseller d’Agricultura es reuneix amb representants dels ministeris d’Agricultura, Medi Ambient i Desenvolupament Rural de República Dominicana i Uruguai, així com amb altres organitzacions del món universitari i centres de recerca aplicada i d’experimentació agrària per impulsar acords de col·laboració en matèria d’innovació i transferència tecnològica entre l’IRTA i aquests dos països.
 
 
· Acord de col·laboració entre l’IRTA i la Universitat Nacional Pedro Henríquez Ureña de República Dominicana
El conseller Pelegrí, amb el seu homòleg de la Rep. Dominicana, Bautista Rojas, i el director de l'Irta
El conseller Pelegrí, amb el seu homòleg de la Rep. Dominicana, Bautista Rojas, i el director de l'Irta
 
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep M. Pelegrí realitza aquesta setmana trobades amb els  representants dels ministeris d’Agricultura i desenvolupament rural de República Dominicana i Uruguai, així com amb altres organitzacions del món universitari i  centres de recerca aplicada i d’experimentació agrària per impulsar acords de col·laboració en matèria d’innovació, intercanvi de coneixement i transferència tecnològica entre l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, centre de recerca de referència del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya àmpliament reconegut en l’àmbit internacional) i aquests dos països.
 
En aquest sentit, durant el dia d’ahir el conseller Pelegrí  es va reunir i va signar un acord de col·laboració amb el ministre de Medi Ambient i Recursos Naturals de la República Dominicana, Bautista Rojas.
 
 
 
Reunió i conveni entre IRTA i UNPHU
Reunió i conveni entre IRTA i UNPHU
D’altra banda, el director general de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), Josep Maria Monfort, i el rector de la Universitat Nacional Pedro Henríquez Ureña de República Dominicana, Miguel Fiallo, van signar ahir, en l’esmentada institució acadèmica, a Santo Domingo, i en presència del conseller Josep Maria Pelegrí, un acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural.
 
Atès el fet que ambdues entitats tenen objectius i interessos comuns en els camps acadèmic, científic, i cultural i per a contribuir a la millora econòmica i social, i la importància d’establir relacions d’intercanvi en aquests àmbits i incrementar la seva vinculació acadèmica i científica, s’ha subscrit aquest conveni de cooperació amb la finalitat de fomentar l’intercanvi d’experiències i personal en els camps de la docència, la investigació i la cultura en general, dins d’aquelles àrees en les quals ambdues parts hi tinguin interès.
 
Així, les dues entitats signants es comprometen a facilitar l’intercanvi d’estudiants, professors i investigadors; a afavorir la participació en projectes i programes d’investigació i desenvolupament bilaterals o multilaterals; a cooperar en programes de formació de personal investigador i tècnic; a l’assessorament mutu en qüestions relacionades amb l’activitat de totes dues entitats; a l’intercanvi recíproc de publicacions i altres materials d’investigació i docència; entre altres.
 
A banda, a més de la constitució d’una comissió de seguiment paritària entre ambdues institucions, aquests també es comprometen a impulsar durant el bienni 2014-2015 oportunitats de cooperació amb finançament específic en els camps de l’agricultura, la ramaderia, la tecnologia dels aliments, el medi ambient o l’economia agroalimentària.
 
El conveni subscrit, ahir, té una validesa mínima de 2 anys, després dels quals es podrà renovar durant períodes de quatre anys més.
 
Val a dir que la Universitat Nacional Pedro Henríquez Ureña, institució privada d’educació superior, sense fins de lucre, fundada el 21 de abril de 1966, a través de la Facultat de Ciències Agropecuàries i Recursos Naturals, imparteix carreres de grau i postgrau en l’àrea agropecuària i dels recursos naturals.
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.

2  

Imatges

foto1

foto1 167

foto2

foto2 446