Un total de 59 màsters oficials i propis impartits per diferents universitats catalanes han obtingut la nova distinció International Master’s Programme (IMP), impulsada per la Secretaria d’Universitats i Recerca, amb l’objectiu de promoure els estudis amb un alt grau d’internacionalització que s’imparteixen en el sistema d’educació superior de Catalunya. 
 
Els màsters distingits amb la menció IMP han estat seleccionats en base a uns criteris d’avaluació establerts en una convocatòria pública resolta per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Concretament, s’han tingut en compte les llengües en què s’imparteix el màster, els mèrits del professorat, i la inserció professional i en programes de doctorat. A més, s’ha requerit que la titulació tingués una trajectòria de dos anys –o que provingués de la reestructuració d’un màster anterior–, així com una matriculació mínima de 20 estudiants, dels quals un 30% provinguin de l’estranger.
 
El Director General d’Universitats, Lluís Jofre, ha destacat que la nova distinció és una clara aposta per “la internacionalització i el foment de la competitivitat internacional” del sistema universitari català, tal i com recull el Pla de Govern 2011-2014. A més, la menció “permet visualitzar els programes de màster amb més dimensió internacional que imparteixen les nostres universitats”. Jofre també ha recordat l’alt grau d’internacionalització del sistema universitari de Catalunya que compta amb un 30% d’estudiants estrangers de màster i un 40% als estudis de doctorat.
 
La distinció IMP l’han obtingut màsters impartits per la Universitat de Barcelona (14), la Universitat Autònoma de Barcelona (8), la Universitat Politècnica de Catalunya (17), la Universitat Pompeu Fabra (8), la Universitat de Lleida (1), la Universitat de Girona (2), la Universitat Rovira i Virgili (3), la Universitat Ramon Llull (1), la Barcelona Graduate School of Economics (2), la Fundació Privada Universitària EADA (1), l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (1) i l’IESE (1). Pel que fals àmbits, són molt diversos i abasten totes les branques de coneixement.
 
Els màsters podran utilitzar la distinció IMP per a la seva promoció internacional. La menció té un període de validesa de dos cursos acadèmics, renovables en convocatòries posteriors.
 
 
ANNEX: International Master’s Programme
 
Universitat de Barcelona
·         Màster interuniversitari en psicologia de l’educació (MIPE)
·         Màster en patologia mamària – sinologia
·         Màster de sida
·         Lingüística aplicada i adquisició de llengües en contextos multilingües
·         Arts visuals i educació: un enfocament construccionista
·         Ciència cognitiva i llenguatge
·         Recerca en comportament i cognició
·         Màster universitari en economia
·         Fisiologia integrativa
·         Nanociència i nanotecnologia
·         Filosofia analítica
·         Màster interuniversitari en història econòmica
·         Master of laws in international economic law and policy LL.M. (IELPO LL.M.)
·         Màster en matemàtica avançada
 
Universitat Autònoma de Barcelona
·         Màster en anàlisi econòmica
·         Màster en relacions internacionals, seguretat i desenvolupament (MURISD) / Master on international relations, security and development
·         Màster en integració europea
·         Màster en gestió, organització i economia de l’empresa / Master in management, organization and business economics (INMOBE)
·         Màster universitari de recerca en educació
·         Lengua española, literatura hispánica y español como lengua extranjera
·         Master in applied research in economics and business
·         Màster europeu en mediació intermediterrània: inversió econòmica i integració intercultural (MIM)
 
Universitat Politècnica de Catalunya
·         Master in innovation and research in informatics
·         Màster en enginyeria informàtica
·         Màster en enginyeria estructural i de la construcció
·         Màster universitari en arquitectura, energia i medi ambient
·         Màster universitari en enginyeria nuclear
·         Artificial intelligence
·         Erasmus Mundus Master of science in computational mechanics
·         Master in Advanced mathematics and mathematical engineering
·         Màster en estadística i investigació operativa
·         Master in aerospace science and Technology
·         Master in telecommunications engineering (MET)
·         Màster universitari en teoria i pràctica del projecte d’arquitectura
·         Màster universitari en ciència i tecnologia de la sostenibilitat
·         Màster en enginyeria de l’energia
·         Màster universitari en gestió i valoració urbana
·         Erasmus Mundus Master in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (SAHC)
·         Màster universitari en fotònica / Master in photonics, photonics BCN
 
Universitat Pompeu Fabra
·         Màster interuniversitari en criminologia i execució penal
·         Master of research in political science
·         Màster universitari en salut pública
·         Màster avançat en ciències jurídiques
·         Màster universitari en polítiques públiques i socials
·         Màster en lingüística teòrica i aplicada / Master in theoretical and applied linguistics
·         Master of research in sociology and demography
·         Master in political philosophy
 
Universitat de Lleida
·         Màster universitari en millora genètica vegetal
 
Universitat de Girona
·         European master in tourism management
·         Màster Erasmus Mundus en visió per computador i robòtica (VIBOT)
 
Universitat Rovira i Virgili
·         Màster universitari en dret ambiental
·         Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del quaternari i evolució humana
·         Nanoscience, materials and processes: chemical Technology at the frontier
 
Universitat Ramon Llull
·         Master in global entrepreneurship and management
 
Barcelona Graduate School of Economics
·         Màster universitari en economia i finances
·         Màster universitari en anàlisi econòmic especialitzat
 
Fundació Privada Universitària EADA
·         Màster en gestió empresarial (MUGE)
 
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals
·         Màster en relacions internacionals
 
IESE
·         Master in business administration
 

1  

Fitxers adjunts

Comunicat International Master's Programme

Comunicat International Master's Programme
PDF | 70