Amb la nova ordenació el barri de Sant Andreu comptarà amb dos Centres d’Atenció Primària, el de Sant Andreu i el nou de Casernes
 
Al CAP Casernes es constituirà un equip territorial pediàtric i comptarà amb especialistes d’atenció infantil de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron
Amb l’obertura del Centre d’Atenció Primària (CAP) Casernes, situat al carrer Fernando Pessoa, 47-51, el proper 16 de juny, es durà a terme una nova ordenació de l’atenció primària de salut al barri de Sant Andreu. La nova ordenació suposarà una millora sensible pel que fa a equipaments i a l’atenció sanitària.
 
Previ al procés d’ordenació, el barri de Sant Andreu disposava d’un únic dispositiu d’atenció primària de salut, el CAP Sant Andreu (Av. Meridiana, 428), on es concentraven dues àrees bàsiques de salut (ABS) i s’atenia una població de referència de 53.824 habitants.
 
La nova ordenació comporta la posada en marxa del nou CAP Casernes ubicat al Centre de Salut Isabel Roig, el canvi de límits de les dues ABS i la reassignació de la població, d’acord amb el domicili de residència, entre tots dos CAP. D’aquesta manera, el CAP Sant Andreu passa a prestar atenció primària a 31.047 habitants i el CAP de Casernes a 22.767 habitants.
 
Amb la posada en marxa del nou CAP Casernes augmenten els punts d’atenció primària al barri, es millora l’accessibilitat i es modernitzen els equipaments. També s’aconsegueix descongestionar el CAP de Sant Andreu que guanya i reorganitza l’espai, permetent un major confort als pacients i professionals, i una millora de la qualitat de l’atenció.
 
A més, el CAP Casernes posarà en marxa un equip territorial o centre d’atenció pediàtrica, que prestarà atenció integrada als 6.326 infants fins a 14 anys del barri de Sant Andreu. A finals d’any també s’hi desplaçaran especialistes pediàtrics de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron i d’altres d’especialitats amb elevada prevalença com la pneumologia, cardiologia, dermatologia, ortopèdia, otorinolaringologia, gastroentelorogia i endocrinologia. Aquest equip permet millorar la qualitat de l’atenció i una major resolució i continuïtat de l’atenció.
 
Els ciutadans que, amb els canvis de límits, passaran a ser atesos al CAP Casernes rebran una carta informativa. Les unitats d’atenció als usuaris dels dos CAP informaran i resoldran els dubtes que es plantegin.
 
Tothom que vulguin conèixer de primera mà les característiques del nou centre està convidat a la jornada de portes obertes del proper dissabte 14 de juny, de 10h a 13h.
 
En cas de dubte o consulta es pot trucar al telèfon 061 CatSalut Respon, que funciona les 24 hores al dia, els 365 dies de l’any. Aquest telèfon ajuda en qualsevol demanda d’informació sobre salut, malalties i serveis sanitaris.