• Els equips d’atenció primària, una vegada assolida l’acreditació, han d’implantar plans de millora en aquells estàndards que hagin obtingut un resultat més feble, i se’n farà un seguiment de l’evolució 
  • Durant el 2014 s’acreditaran una cinquantena d’equips d’atenció primària
 
El Govern ha aprovat avui el decret pel qual s’estableix el sistema d’acreditació d’equips d’atenció primària. Catalunya ja va ser pionera a Europa en l’aplicació d’un sistema d’avaluació contínua de la qualitat, que es va iniciar l’any 1981 als centres d’atenció hospitalària aguda. Actualment, tots els hospitals, públics i concertats, estan obligats a acreditar la seva qualitat amb un procés basat en el model EFQM (European Foundation for Quality Management). Aquest model no normatiu té com a objectiu principal ajudar les organitzacions a conèixer-se millor i comprendre les relacions entre el que fan i els resultats que són capaces d'assolir i, consegüentment, a millorar en el seu funcionament.
 
Amb el decret aprovat avui, el Govern amplia aquest sistema d’acreditació i trasllada l’experiència d’acreditació dels hospitals als 365 equips d’atenció primària de Catalunya. Es tracta d’una experiència inèdita a l’Estat ja que abastarà tots els equips d’atenció primària en els pròxims tres anys.
 
L’objectiu principal de l’acreditació és impulsar la millora contínua de la qualitat en l’atenció primària de salut. Els equips d’atenció primària, una vegada assolida l’acreditació, han d’implantar plans de millora en aquells estàndards que hagin obtingut un resultat més feble, i se’n farà un seguiment de l’evolució.
 
L’acreditació dels equips d’atenció primària comprèn les activitats desenvolupades per aquests equips, tant de medicina de família, pediatria, infermeria, treball social i odontologia, i en les vessants tant assistencials com preventives, educatives i de promoció de la salut.
 
Durant més de dos anys, professionals experts en atenció primària i en metodologia d’avaluació de la qualitat, representants de societats científiques, col·legis professionals, patronals i Administració han treballat conjuntament per definir 347 aspectes de bona pràctica assistencial (estàndards) seguint l’estructura del model proposat per l’EFQM. Aquests 347 estàndards queden inclosos en una de les nou categories següents: lideratge, planificació, gestió de les persones de l’equip, aliances i gestió dels recursos, gestió dels processos, satisfacció dels pacients, satisfacció dels professionals de l’equip, resultats en la societat, i finalment, indicadors de resultat en la salut dels pacients i claus de l’equip.
 
Els equips s’aniran acreditant de manera progressiva fins a arribar a la totalitat d’equips acreditats en un termini de tres anys. A partir d’aleshores, l’acreditació serà una condició imprescindible per formar part de la xarxa pública d’atenció primària. Durant el 2014 s’acreditaran una cinquantena d’equips d’atenció primària.