• El 77% dels professors opina que EFEC ha donat un alt valor afegit al pla d'estudis i al 82% li agradaria que el seu centre tornés a participar a la propera edició
  • El 66% dels alumnes considera que els coneixements adquirits influiran en la seva forma de prendre decisions financeres en el futur i el 79% creu que hauria de formar part del programa docent de 4td'ESO
  • El 97% dels voluntaris tornaria a oferir el seu temps i experiència en futures edicions del programa i el 99% ho recomanaria a altres companys de professió
Aquestes són algunes de les conclusions de les enquestes de valoració sobre la segona edició del programa d'Educació Financera a les Escoles de Catalunya (EFEC), que s’ha donat a conèixer avui durant l'acte de cloenda que ha estat presidit pel director de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat, Jordi Òliva, i la directora d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Teresa Pijoan, i que ha comptat amb l’assistència de més de 300 persones.
 
Durant la seva intervenció, el director general de Política Financera, Assegurances i Tresor, Jordi Òliva, ha posat en valor “el mèrit” i “l’esforç” dels voluntaris per transmetre “a les futures generacions”  tot un seguit de coneixements en matèria financera. “Gràcies a aquests tallers, els joves catalans tindran més criteri, sensibilitat i consciència a l’hora d’entendre el món de les finances, amb un llenguatge que els servirà per a la seva vida quotidiana. Està bé aprendre de la crisi, però també de l’ensenyament”, ha assegurat. Òliva també ha destacat la importància de la col·laboració público-privada per tirar endavant projectes com el programa EFEC i ha expressat la seva voluntat perquè cada vegada s’hi puguin acollir més alumnes. De fet, els organitzadors preveuen ampliar l’abast del programa a la tercera edició, que es realitzarà el proper curs i, introduir tallers dirigits a adults, que aquest any s’han realitzat com a prova pilot.
 
A diferència d'altres programes en què els encarregats d'impartir formació financera eren els professors dels centres, en el projecte EFEC són professionals financers els que de forma desinteressada, com a voluntaris, i després de rebre formació específica a càrrec de l'equip docent de l'Institut d'Estudis Financers (IEF), transmeten els seus coneixements entre els joves. El perfil dels voluntari és principalment treballador actiu, 74%; seguit de jubilat, 23%, i aturat, 3%. "Aquest és el valor diferenciador del programa EFEC, el fet que siguin voluntaris del sector també repercuteix en la dignificació de la professió, la qual cosa ha de contribuir a tornar la confiança i el prestigi perduts pel sector financer entre la societat", afirma el director de l'IEF, Josep Soler.
 
Una iniciativa amb bona nota
 
Totes les parts implicades, tant voluntaris com centres educatius i alumnes, han valorat molt positivament la iniciativa, com es recull en l'informe final del programa, realitzat a partir de les enquestes de valoració realitzades.
 
El 89% dels professors enquestats valoren molt positivament la figura del voluntariat, destacant els seus coneixements tècnics i la visió alternativa que ofereixen, amb aplicacions d'exemples reals basats en la seva experiència professional i el fet que els alumnes hagin mostrat un increment de l'atenció durant els tallers motivat per la presència d'un expert extern al centre.
 
La seva valoració general del programa també és molt favorable: un 77% opina que ha donat un alt valor afegit al pla d'estudis i al 82% li agradaria que el seu centre tornés a participar en la propera edició. D'altra banda, la percepció de la figura dels professionals de les finances entre el professorat després de l'execució del programa ha millorat un 89%.
 
Per la seva banda, el 66% dels alumnes considera que la formació rebuda ha estat molt útil i els coneixements adquirits influiran en la seva forma de prendre decisions financeres en el futur. Cal destacar que el 57% declarava no tenir coneixements financers previs. En aquest sentit, també és una dada rellevant que el 41% de les escoles no havia inclòs amb anterioritat l'alfabetització financera ni transversalment, a través d'altres assignatures, ni mitjançant xerrades o activitats relacionades ocasionals. Alhora, el 71% dels alumnes també valora molt positivament el fet que sigui un voluntari del sector el responsable d'impartir els tallers i el 79% creu que hauria de formar part del programa docent de 4rt de l'ESO.
 
Els voluntaris coincideixen a valorar l'experiència com a molt positiva i la pràctica totalitat dels participants, el 97%, tornaria a oferir el seu temps i experiència en futures edicions del programa (el 3% restant no contesta i argumenta principalment dificultats per compatibilitzar els tallers amb els horaris laborals) i el 99% ho recomanaria a altres companys de professió. També declaren que participar en el projecte EFEC ha estat molt enriquidor a nivell personal i el 96% dels voluntaris considera que els ha ajudat a desenvolupar habilitats personals de comunicació, confiança personal, empatia, pensament creatiu, persuasió i direcció de grups de treball.
 
El doble d’alumnes que la primera edició
 
EFEC és una iniciativa pionera a l'estat espanyol promoguda pel partenariat públic-privat format pels departaments d'Educació i Economia de la Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Estudis Financers (IEF) i les entitats financeres "la Caixa", Banc Sabadell, BBVA, Santander i Caixa d'Enginyers, amb la col·laboració de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya (AICEC-ADICAE) i l'Associació Espanyola d'Assessors i Planificadors Financers-Patrimonials d'Espanya (EFPA Espanya).
 
El seu objectiu, seguint les recomanacions i directrius marcades per la Comissió Europea, és ajudar els estudiants catalans a prendre consciència de l'ús dels diners i comprendre l'operativa financera bàsica.
 
Entre els mesos de gener i maig, una xarxa de voluntaris formada per 386 professionals sector financer han impartit 2.500 tallers sobre diferents aspectes relacionats amb les finances bàsiques a 12.800 alumnes de 4rt de l'ESO de 210 centres escolars (públics, concertats i privats) de pràcticament totes les comarques catalanes, xifra que representa el 20% de l'alumnat d'aquest nivell i el doble de la primera edició.
 
IEF, pioner en la divulgació financera
 
L'Institut d'Estudis Financers (IEF) és una entitat de referència en formació i divulgació bancària i financera, creada per les entitats financeres espanyoles més rellevants per tal d'afavorir la competitivitat, l'eficiència i la internacionalització del sector, així com la promoció de noves iniciatives.
 
Al llarg dels seus 23 anys de trajectòria, l'IEF ha desenvolupat activitats formatives en què han participat més de 90.000 professionals de diversos àmbits del sector i ha intervingut en projectes europeus sota els programes Leonardo, Phare i Tacis. A més, és l'única entitat espanyola membre de ple dret de l'European Bank Training Network (EBTN), la federació europea més importants d'entitats de formació bancària, que integra els 40 instituts de formació financera de més prestigi de 32 països europeus.
Des de 2007, l'entitat ha estat un agent actiu i un dels principals impulsors de l'educació financera al nostre país, a través de la participació en projectes europeus, nacionals i autonòmics.

1  

Fitxers adjunts

Nota de Premsa

Nota de Premsa
PDF | 183