FOTO WEB
Imatge de les Trobades.
 
Sant Sebastià acull, avui i demà, les 54enes jornades hispano-franceses, dedicades al debat de temes que afecten ambdós territoris en els àmbits de la sanitat animal i la sanitat vegetal, i a les que hi assisteixen els titulars dels ministeris de França i de l’Estat espanyol amb competències en sanitat animal i sanitat vegetal, a la vegada que representants dels territoris veïns d’ambdues vessants dels Pirineus. Per part de l’Estat espanyol hi assisteixen, doncs, representants de les comunitats Autònomes del País Basc, Navarra, Aragó i Catalunya, mentre que per part de França hi participen representants dels Departaments de l’Aquitània, Rosselló i Midi-Pyreneé. A més, també hi prenen part representants d’Andorra, com a país convidat.
 
En representació del Ministeri d’Agricultura de l’Estat espanyol presideix la trobada el director general de Sanitat de la Producció Agrària, Valentín Almansa, acompanyat dels subdirectors general de sanitat animal, Lucio Carbajo, i de sanitat vegetal, José María Cobos. Per part de Catalunya, hi participa el director general d’Agricultura i Ramaderia, Miquel Molins, acompanyat dels subdirectors generals d’Agricultura, Joan Gòdia, i de Ramaderia, Joaquim Xifra.
 
La sessió del matí d’avui s’ha iniciat amb una reunió conjunta entre tots els responsables de la sanitat animal i vegetal, en la que s’ha dut a terme una valoració, tant per part del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) com per part del Ministeri d’Agricultura francès, dels projectes normatius que prepara la Comissió Europea (CE) en relació a la sanitat animal i la sanitat vegetal.
 
En aquesta primera sessió s’ha constatat la coincidència de parers d’ambdós Estats sobre aquests projectes normatius, destacant pel que fa a l’àmbit de la sanitat animal que cal encara millorar aspectes com la millor categorització de les malalties per a una millor presa de decisions i una més precisa definició de les mesures a prendre en cas de detecció de les mateixes, a la vegada que preocupa el fet que alguns Estats de la Unió Europea (UE) estiguin pressionant per a què algunes de les malalties que preveu el projecte normatiu acabin servint per a establir barreres comercials dins la pròpia Unió.
 
Pel que fa a l’àmbit de la sanitat vegetal, ambdós Estats es mostren globalment d’acord amb el projecte de la Comissió i destaca la coincidència en relació al fet que es defensa, tant per part de l’Estat espanyol com de França, que es pugui establir un llistat de productes prohibits pels productes provinents de països tercers, més que no pas un llistat de productes autoritzats que, per eliminació, consideri a la resta com a prohibits.
 
Després de la sessió inicial, s’ha dividit els grups especialitzats en sanitat animal i sanitat vegetal, grups presidits, respectivament, pels subdirectors generals del Ministeri.
 
En el decurs de les sessions cadascun dels representants de l’Estat espanyol i francès realitzaran presentacions de la situació de determinades plagues i malalties dels vegetals i del bestiar, alhora que s’enceta debats per a l’anàlisi de les propostes d’actuació que se’n deriven, deixant per al matí de demà les conclusions dels grups de treball.
 
Precisament durant els grups de treball és prevista la intervenció dels representants de Catalunya per a explicar, quant a la sanitat animal, la situació epidemiològica de les principals malalties del bestiar en el territori de Catalunya, sobretot de les espècies de porcí, aviram, i boví, i, pel que fa a la sanitat vegetal, per a detallar les actuacions que es porten a terme en relació al control i eradicació de la plaga del cargol poma.
 
Les jornades hispano-franceses van néixer amb un marcat esperit col·laboratiu en matèria de sanitat animal i vegetal entre aquells territoris limítrofs d’ambdós Estats i en uns moments en què l’Estat espanyol encara no formava part de la Unió Europea i, per tant, la seva legislació no es veia sotmesa a la doctrina comunitària. Avui, tot i mantenir aquell mateix esperit inicial, es plantegen també com una oportunitat per a comparar mètodes i experiències de gestió i control de la sanitat dels animals i dels vegetals, especialment per aquelles malalties més emergents o aquelles plagues de més recent introducció que presenten una amenaça més latent per a les produccions vegetals; a la vegada que serveixen per a fer, respecte aquells punts en els que hi ha acord, una major pressió davant de les instàncies comunitàries.
 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.
 

1  

Fitxers adjunts

Imatge de les Trobades.

Imatge de les Trobades.
JPG | 380