• Aquest és el tercer partit judicial de què disposarà Catalunya amb aquest nou model organitzatiu, després de Girona i Olot
  • El model d’oficina judicial a la Seu d’Urgell comporta la creació de les unitats processals de suport directe de primera instància i instrucció així com el Servei Comú Processal General
El nou model organitzatiu de l’Administració de justícia, l’oficina judicial, continua el seu desplegament al territori català en el partit judicial de la Seu d’Urgell, el tercer on es desplega aquest nou model després de Girona i Olot. Progressivament s’anirà implantant en altres partits judicials.
 
Aquest nou model, que té com a objectiu oferir un servei públic de més qualitat, es basa en la compactació de funcions en serveis comuns, la millora del suport a la funció jurisdiccional, l’establiment de metodologies de treball, l’enfortiment de mecanismes de direcció i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument principal de treball, entre altres característiques.
 
 
La nova organització
 
La nova estructura trenca amb el model anterior d'oficina judicial, segregada en nombroses microoficines judicials (tantes com òrgans jurisdiccionals) amb una gran autonomia administrativa i amb criteris propis d'organització.
 
La reforma de l’oficina judicial situa el secretari judicial al capdavant de l'oficina per tal d’alliberar el jutge de les tasques de gestió, fet que li permet concentrar-se en la funció d'administrar justícia. La potenciació de la figura del secretari judicial permet millorar el suport directe a jutges, enfortir els mecanismes de direcció de l'oficina judicial i millorar la gestió i organització dels recursos, així com desenvolupar els processos de treball a disposició de l'oficina judicial.
 
La nova estructura compta amb dos tipus d'unitats: les unitats processals de suport directe -que s’encarreguen d’assistir directament els jutges i els magistrats en l'exercici de la funció jurisdiccional i tenen assignat el personal indispensable per dur a terme aquestes funcions- i els serveis comuns processals -que assumeixen tasques centralitzades de gestió i suport en actuacions derivades de l'aplicació de les lleis processals. La seva titularitat correspon als secretaris judicials.
 
En relació amb les TIC, el disseny de l’oficina judicial té com a objectiu impulsar l’expedient judicial electrònic i la interconnexió entre els diferents agents jurídics per evitar la duplicitat de tràmits i facilitar l’accés a la informació, així com estalviar molèsties innecessàries als ciutadans o professionals en reclamar-los documents que ja figuren en registres públics.
 
L’objectiu de la modernització de la justícia és oferir un millor servei i una justícia més propera als ciutadans, una justícia més ràpida, eficaç i de millor qualitat que doni resposta a les necessitats de la societat.
 
 
 
16 de juny de 2014