• El programa, que augmenta la seva dotació en 1 milió respecte al 2013, segueix prioritzant persones menors de 30 anys, amb dificultats d’inserció o que hagin exhaurit totes les prestacions

 

  • L’objectiu de la iniciativa és capacitar els treballadors en línia amb les necessitats concretes de les empreses i, per tant, impulsar les contractacions immediates o a mig termini

 

  • Les subvencions, adreçades a empreses, organitzacions empresarials i centres o entitats de formació, comprometen a la inserció en el mercat laboral d’un mínim del 60% dels alumnes

 

La Generalitat, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), destina enguany 4 milions d’euros a la nova edició del programa ‘Forma i Insereix’, amb què preveu beneficiar prop de 2.000 persones en situació d’atur. Aquest programa, que augmenta la seva dotació en 1 milió d’euros respecte a 2013, seguirà prioritzant les persones sense feina especialment impactades per la crisi, com els joves menors de 30 anys i els aturats de llarga durada, amb dificultats d’inserció o que hagin exhaurit ja totes les prestacions i subsidis.
 
‘Forma i Insereix’ té l’objectiu d’aconseguir la inserció o reinserció laboral formant les persones en aquelles ocupacions que requereix el teixit productiu del país. Així, els participants que hi accedeixin rebran formació a mida adreçada a una capacitació professional que els permeti desenvolupar una ocupació concreta a empreses que no disposen dels perfils requerits i, per tant, tenen la necessitat de contractar de forma immediata o a mig termini.
 
Per facilitar l’assoliment d’aquest objectiu, el SOC obre una convocatòria de subvencions adreçades a empreses o entitats empresarials, d’una banda, i centres o entitats que imparteixin formació, de l’altra (opció introduïda des de 2012). En tots dos casos es requereix a qui rep l’ajut la inserció en el mercat laboral d’un mínim del 60% dels alumnes que facin l’itinerari formatiu, preferentment amb contractes indefinits o superiors a 6 mesos de durada però sempre vinculats de manera clara a la formació rebuda.
 
L’edició de ‘Forma i Insereix’ corresponent al 2014 es complementa amb el servei d’informació a les empreses i prospecció del SOC. L’activitat d’aquest servei ve emmarcada pel Pla anual de prospecció territorial, mitjançant el qual personal tècnic del Servei d’Ocupació informa i assessora les empreses del país sobre  necessitats formatives detectades i les possibilitats de col·laboració amb els serveis ocupacionals, ja sigui a través del propi programa ‘Forma i Insereix’ o d’altres iniciatives.