Protecció Civil de la Generalitat (DGPC) ha emès aquest matí un avís davant la previsió de possible superació del llindar d’informació d'ozó troposfèric avui a la zona de la Plana de Vic (Osona).
 
L'avís s'ha emès a partir de la informació de la Direcció General de Qualitat Ambiental a través del Servei de Vigilància i Control de l’Aire sobre la previsió que avui es pugui superar el llindar d’informació d’ozó troposfèric per sobre dels 180 micrograms per metre cúbic a la zona de mesurament de la Plana de Vic.
 
Protecció Civil de la Generalitat, d’acord amb les recomanacions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, demana com a mesura preventiva que les persones més sensibles a la contaminació atmosfèrica (persones amb problemes respiratoris o malalties cardíaques, gent gran i nens petits) evitin realitzar esforços físics a l'aire lliure, principalment si produeixen fatiga, són de llarga durada i es realitzen quan els nivells d’ozó són més alts.
 
Trobareu més informació sobre l’ozó troposfèric al web www.gencat.cat/interior/atmosfera i podeu seguir-la via twitter amb l'etiqueta #ozó.