Els boscos són la infraestructura verda més important del nostre país. Cal gestionar-los per la seva multifuncionalitat
A Catalunya, el 64% del territori català és forestal i un 80% d’aquesta superfície forestal és de titularitat privada (amb prop de 200.000 propietaris). Tot i aquestes elevades proporcions, l’explotació comercial només representa l’1,3 % del PIB del sector primari i el 0,06% del PIB global del país.
         
A més, els boscos proporcionen múltiples serveis gran importància: biodiversitat, fixació de carboni, aportació d’oxigen, ajuda al recàrrec d’aqüífers i reducció de l’erosió.  
 
Per aquest motiu, el Govern impulsa un nou model de gestió, -basat en el concepte de bioeconomia  que impulsa l’estratègia 2020 de la UE- i en aquesta línia ha aprovat enguany dues grans estratègies:
  • El Pla General de Política Forestal 2014-2014
  • L’Estratègia per promoure l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola.
 
Més valor socioeconòmic i millora de la prevenció d’incendis

D’una banda, el Pla General de Política Forestal 2014-2024, aprovat aquest mateix mes de juny, el qual preveu 102 accions operatives i de dinamització i recolzament a l’activació del sector forestal, i que ha de ser el pla marc per al desenvolupament del sector forestal i té dos objectius:
  • Donar valor econòmic al bosc i a la fusta i buscar la dinamització del sector forestal i també del món rural.
  • Ajudar a les polítiques de prevenció d'incendis que s'estan aplicant a Catalunya.
·         En concret, el pla permetrà tenir més eines d'ajuda a les polítiques de prevenció d'incendis, recolzar  les indústries derivades del sector forestal català per la creació de demanda, doblar la taxa d’autoproveïment del mercat forestal català, impulsar l'oferta de feina en sectors desfavorits de les zones rurals, reduir un 20% les emissions de CO2, integrar  la planificació forestal en la planificació territorial i urbanística,  prioritzar el paper actiu de la gestió forestal en la dinamització del territori,  millorar la seva biodiversitat i  potenciar una gestió més equilibrada gràcies a la multifuncionalitat dels boscos.
 
Valoritzar 600.000 tones a l’any de biomassa

D’altra banda, a fi d’optimitzar l’aprofitament forestal, el Govern va posar en marxa el passat mes de febrer l’Estratègia per promoure l'activació de la gestió forestal sostenible a Catalunya en base a l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola, a través de la cooperació i l’acció coordinada dels diferents departaments del Govern  implicats. L’objectiu  és activar la cadena forestal i fomentar l'ús energètic de la biomassa a Catalunya per millorar l’estat dels boscos de Catalunya, reduir la càrrega de combustible que s’hi acumula any rere any i potenciar la resiliència de les masses forestals que afavoreix la millora de la biodiversitat i la reducció dels efectes negatius del canvi climàtic i dels riscos naturals.
 
L’Estratègia permetrà arribar a fer treballs silvícoles i millores a 25.000 hectàrees/any l’any 2020, quan actualment ens situem en unes 10.000 hectàrees/any per a l’obtenció d’energia tèrmica, fet que suposarà mobilitzar 600.000 tones/any quan actualment es situen en 240.000 tones anual.
 
L'aprofitament de la biomassa forestal i agrícola és una de les línies estratègiques prioritàries del Govern pels importants beneficis ambientals, energètics i socioeconòmics que comporta.