• Aquest programa pilot facilita que les empreses s’impliquin en el procés d’aprenentatge d'aquestes persones, a les quals contractaran i pagaran un sou pel temps efectiu que treballin en els seus centres productius
 
  • Aturats de 16 a 30 anys i amb qualificació baixa o nul·la seguiran un itinerari d’un mínim d’un any i, en acabar-lo, rebran un Certificat de Professionalitat com a acreditació oficial de la formació rebuda
 
  • El SOC, que seleccionarà i farà seguiment dels projectes, ha obert una convocatòria de 700.000 euros per a subvencionar les activitats formatives emmarcades en aquest programa
 
  • La mesura contribueix a donar compliment a la garantia juvenil europea, que obliga a oferir formació, pràctiques o feina a tot jove d’entre 16 i 25 anys abans que completi quatre mesos a l’atur       
 
 
El Govern de la Generalitat ha posat en marxa la nova iniciativa de Formació Professional per a l’Ocupació ‘Aprenent i treballant’, que permetrà que uns 250 joves simultaniegin formació i treball remunerat, a cavall entre els centres formatius i les empreses. De fet es tracta d’un nou programa pilot que, a través del contracte de formació i aprenentatge, facilita que les empreses s’impliquin en el procés d’aprenentatge d’aquestes persones, a les quals integraran en les seves plantilles i pagaran un sou.
 
Els beneficiaris d’aquesta iniciativa són joves aturats de 16 a 30 anys amb qualificació baixa o nul·la, que seguiran un itinerari d’un màxim de tres anys, durant el qual rebran formació homologable, o reconeguda amb Certificats de Professionalitat, al mateix temps que completen el seu aprenentatge i treballen en les empreses participants. Així, aquestes persones seran contractades des del moment que iniciïn el seu procés d’aprenentatge i cobraran pel temps efectiu que treballin, amb el Salari Mínim Interprofessional com a barem per a calcular les seves retribucions.
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), que s’encarregarà de seleccionar els projectes que encaixin amb aquesta iniciativa i de fer-ne el seguiment, ha obert enguany una convocatòria de 700.000 euros per subvencionar les activitats formatives; així, les subvencions aniran dirigides a les entitats acreditades que imparteixin la formació i a aquelles organitzacions empresarials que impulsin accions de suport, coordinació, tutoria i seguiment dels esmentats projectes.
 
Aquest  nou programa pilot s’emmarca en l’esforç general del Govern per donar compliment a la garantia juvenil, que des del gener d’enguany obliga els estats membres de la Unió Europea a oferir formació o una possibilitat de feina a tot jove entre 16 i 25 anys abans que completi quatre mesos a l’atur. Així, ‘Aprenent i treballant’ se suma al Pla Inserjoves i a la reserva del 25% de places per a joves en la resta de programes del SOC actualment en marxa.
 
Formació amb la participació de les empreses 
 
Els projectes d’FP que s’enquadrin en la iniciativa ‘Aprenent i treballant’ podrien contenir qualsevol de les modalitats següents, que varien fonamentalment en funció del grau d’implicació de les empreses participants:
 
· Formació exclusiva en centre formatiu, alternant aquesta formació amb l’activitat laboral que es desenvolupi a l’empresa.
 
· Formació al centre amb participació de l’empresa, que pot facilitar instal·lacions o experts per impartir totalment o parcial alguns mòduls de l’itinerari formatiu.
 
· Formació en empresa i en centre formatiu, que consisteix en la impartició en aquesta empresa de mòduls complementaris als que s’imparteixin en el centre.
 
· Formació compartida, que implica la coparticipació proporcional d’empresa i centre formatiu en els processos d’ensenyament i aprenentatge.
 
· Formació exclusiva en l’empresa.