El Govern, a través de la Secretaria d’Universitats i Recerca, potencia l’ús de cursos en línia gratuïts realitzats per universitats catalanes en diferents àmbits. En aquesta línia, un dels objectius és ajudar a un major rendiment dels estudiants d’enginyeries i ciències un cop accedeixen a la universitat. Aquest és un exemple clar on l’ús de cursos en línia oberts i massius, coneguts per les seves sigles en anglès com MOOCs (Massive Open Online Courses), pot ajudar a millorar els resultats acadèmics.
 
Una oferta inicial de dos MOOCs s’adreça específicament a proporcionar als alumnes de primer curs d’enginyeries i ciències un repàs dels continguts bàsics de matemàtiques (càlcul i àlgebra) que sempre representen un esforç addicional per als estudiants novells. Els dos cursos s’ofereixen abans i a l’inici de les classes de primer de carrera, com a complement formatiu preuniversitari, i amb l’objectiu de complementar l’oferta de la titulació.
 
El MOOC Descodificant Àlgebra, organitzat per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) a través de la professora Vanesa Daza, iniciarà la segona edició el pròxim 24 de juliol i tindrà set setmanes de durada. El curs se centra en apropar les matemàtiques a problemes de la vida quotidiana, mitjançant la seva reformulació en un context que permet introduir conceptes i procediments algebraics (nombres complexos, polinomis o matrius per exemple) de forma natural i utilitzant la criptografia i la teoria de codis com a base argumental.
 
Per la seva part, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) organitza un segon MOOC, a càrrec dels professors Jaume Pujol i Mercè Villanueva, anomenat Pre-Calculus. Té vuit setmanes de durada i s’iniciarà el 16 de setembre. El curs s’ofereix gratuïtament i acumula un volum de més de 26.000 participants inscrits en edicions anteriors. Pre-Calculus té com a objectius assolir les competències bàsiques de càlcul i resoldre problemes matemàtics aplicats a problemes de ciències i enginyeries. Així, es fa un repàs als nombres reals i les funcions elementals (lineals, quadràtiques, polinomials i trigonomètriques, entre d’altres), i s’introdueix el càlcul integral i diferencial.
 
Els dos cursos disposen de materials en línia dissenyats per poder impartir els continguts de forma no presencial, amb exercicis d’estudi, proves d’autoavaluació i amb eines que fomenten la interacció i l’aprenentatge en col·laboració.
 
Podreu trobar més informació sobre els dos cursos en els següents enllaços:
 
     Descodificant Àlgebra
     Pre-Calculus: https://www.coursera.org/course/precalc
 
La Secretaria d’Universitats i Recerca fomenta la generació de MOOCs com a eina d’innovació docent a les universitats catalanes. Després de l’èxit de la primera convocatòria de MOOCs del 2013 –amb 14 cursos en fase de disseny i implantació– ara s’impulsa la segona convocatòria, oberta fins al 7 de juliol. L’objectiu es crear una oferta global de més de 40 MOOCs per projectar internacionalment el sistema català en plataformes d’abast global.
 
 
Altres MOOCs impartits al sistema
 
·         XarxaMOOC (UVic). Primera edició: desembre 2013
·         La tercera edad de oro de la TV (UPF). Inici: maig 2014
·         Open Wireless Sensor Network On-Line Course (UPF). Primera edició: juny 2014.
·         Comunicació Científica 2.01: processos claus en una societat digital (UdG). Inici: juny 2014
·         Egiptologia (UAB). Propera edició: octubre 2014.
·         Waves and Systems (UPC). Inici: octubre 2014.
·         Democràcia i decisions publiques (UAB). Inici: octubre 2014
·         Nuevas perspectivas en donación y trasplantes (FIISPV/URV). Inici: octubre 2014.
·         Spoken Communication: English/Spanish in Tandem (UOC).  Inici: octubre 2014.
·         Emprenedoria sobre Moodle (UPC-UB). Inici: octubre 2014.
·         ETCMOOC - Estructura i Tecnologia de Computadors (UdG). Inici: octubre 2014.
·         Principles of Pharmacology and Therapeutics (UB). Inici: gener 2015.
·         English for teaching purposes (UAB). Inici: gener 2015.
.         Approaches to Machine Translation (UPC). Inici: data pendent.