En la jornada s’han presentat resultats de millora de l’atenció al pacient crònic complex i una aplicació de suport al diagnòstic de les demències des de l’atenció primària de salut
Jornada Pla de Salut
Més de 300 professionals del sector de la salut de les regions sanitàries de la Catalunya Central i Girona han assistit avui a la II Jornada sobre la Implementació del Pla de Salut 2011-2015, en la qual s’han presentat les experiències i els resultats dels projectes que es duen a terme en les dues regions. El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha presidit l’acte aquesta tarda a Olot, que per primer cop ha estat organitzat conjuntament per dues regions sanitàries.
 
Boi Ruiz, conseller de Salut, ha destacat que "la integració de serveis dels hospitals d’Olot, Vic i Campdevànol és un referent a tot Catalunya". A més, també ha destacat que el Pla de salut es fonamenta sobre les experiències dels professionals, i en la seva intervenció també ha valorat de forma individualitzada els projectes que s’hi han presentat. "La reforma del sistema sanitari s’estructura a partir de les experiències dels professionals que han funcionat al territori i que, posteriorment, s’incorporen a la cartera de serveis del sistema sanitari públic català", ha explicat Ruiz.
 
Al llarg de la sessió s’han presentat els resultats sobre l’abordatge als pacients crònics en dues comarques, el Baix Empordà i Osona. Entre aquests resultats, destaca una millor atenció als pacients crònics complexos, que es concreta en aspectes com ara la reducció significativa dels ingressos hospitalaris d’aquests pacients (al voltant d’un 15% en tots dos casos) a causa de la implantació d’actuacions assistencials des d’una perspectiva global i de continuïtat assistencial tant en l’àmbit comunitari com en l’hospitalari.
 
El programa de la jornada incloïa la presentació de diverses actuacions per millorar la resolució. En l’àmbit del diagnòstic de les demències, i en el marc del sistema informatitzat de suport al diagnòstic de demència per a l’atenció primària (SISDDAP), s’ha presentat una aplicació adreçada als professionals de l’atenció primària per donar suport al diagnòstic de les demències, elaborada per professionals de l’Institut d’Assistència Sanitària.
 
En aquest apartat també s’han presentat experiències d’increment de la resolució en l’atenció continuada o diferents estratègies per fer el tractament i el seguiment dels pacients amb diabetis, d’acord amb l’experiència dels professionals de les dues regions sanitàries.
 
En l’àmbit de la salut pública, s’han exposat dos projectes sobre la construcció d’entorns saludables tant a Osona, amb el projecte "Entorn actiu", com a les comarques gironines, amb la xarxa d’itineraris saludables i parcs urbans de salut a les comarques gironines.
 
En darrer terme, també s’han analitzat les fortaleses, les oportunitats, les debilitats i les amenaces de les aliances estratègiques des de diferents visions organitzatives i territorials, a partir de l’experiència de diversos responsables d’entitats i institucions sanitàries, com ara Carles Puig, gerent de l’Hospital Sant Jaume d’Olot, Vicenç Martínez, gerent territorial de l’ICS a Girona i l’IAS, Ferran Garcia, gerent del Consorci Sanitari de l’Anoia, i Enric Ballabriga, gerent de l’Hospital Sant Bernabé de Berga.
 
La Regió Sanitària Catalunya Central inclou cinc comarques (Osona, el Bages, l’Anoia, el Berguedà i el Solsonès), mentre que la de Girona n’inclou set (el Gironès, l’Alt i el Baix Empordà, el Pla de l’Estany, la Garrotxa, el Ripollès i la Selva) i una part de la comarca del Maresme, amb una població que en total representa el 18% de la població de Catalunya.
 
Pla de salut de Catalunya 2011-2015
 
El Pla de salut de Catalunya 2011-2015 és el marc de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut, en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. Aquest document estratègic articula la reforma del sistema sanitari català sobre tres eixos d’acció que donen resposta a les noves necessitats socials: l’abordatge de les malalties més comunes, l’atenció integral als pacients crònics i la modernització organitzativa.