Infografia
El 2014, 89 platges i 24 ports catalans han estat premiats amb el distintiu de la Bandera Blava. El distintiu de les Banderes Blaves l’atorga l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (Adeac) de la FEE (Fundació d’Educació Ambiental), en col•laboració amb la Generalitat.

Des de 1994 (primer any en què es disposa de dades registrades) fins a l’actualitat, el nombre de platges amb bandera blava ha passat de 46 a 89. En 20 anys, el nombre de platges amb bandera blava s’ha doblat. En total, 40 municipis del litoral català tenen platges amb bandera blava dins del seu terme.

El distintiu de les banderes blaves, reconegut a nivell internacional, valora i premia la gestió ambiental i la seguretat, la informació i l’educació ambiental, els serveis i les instal•lacions, i al mateix temps exigeix per a les platges una qualitat de l’aigua excel•lent.

L’obtenció d’aquesta qualificació és la conseqüència de les mesures de gestió a les zones de bany i les millores en els sistemes de sanejament implantats en els municipis costaners. De fet, de 1994 a 1999 és quan es produeix el salt més important, que coincideix amb la major inversió en sanejament.

Catalunya aposta per uns ports capdavanters i sostenibles
Un dels objectius del Govern de la Generalitat és vetllar per la imatge de qualitat que ofereixen els ports catalans. La col•laboració publicoprivada pel que fa a recursos econòmics és cabdal per convertir els ports en instal•lacions de primer nivell, modernes, integrades en els seus municipis i sostenibles.

Com l’any 2013, el 2014, més de la meitat dels ports del sistema portuari català compten amb bandera blava –24 dels 49 ports.

Qualitat sanitària
Un altre indicador complementari que acredita la millora de l’estat de l’aigua de bany és el de qualitat sanitària. Durant l’estiu de 2013, el 96% de les platges catalanes van obtenir, de mitjana, una qualitat sanitària excel•lent, segons les analítiques efectuades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). La competència del sanejament continua sent municipal, però la Generalitat, a través de l’ACA, planifica i construeix els sistemes de sanejament.

Aquesta qualitat sanitària ha evolucionat positivament durant les darreres dècades gràcies a un increment del 84,4%  dels sistemes de sanejament. Per contribuir a la millora progressiva del medi, a la dècada dels 80, es va traçar el pla per construir depuradores en la majoria de municipis catalans Durant la dècada de 1990 es va triplicar el nombre de depuradores, passant de 70 a més de 200. A dia d’avui, ja arriba a les 453, servint al 95,5% de la població catalana. El pla de l’ACA contempla una inversió de 600 milions d’euros per construir-los a les zones a on manquen.

1  

Fitxers adjunts

Infografia en PDF

Infografia en PDF
PDF | 165