·       Totes les actuacions concretades tenen l’objectiu d’augmentar la seguretat en la pràctica d’activitats d’esport i lleure al Massís de Montserrat
 
·       De forma més immediata, les tres institucions estudiaran i avaluaran les diverses vies ferrades del massís, així com les condicions de seguretat dels seus equipaments
 
La divulgació a la població és un altre dels eixos del programa, que, amb la col·laboració de la Creu Roja, pretén millorar la informació i la preparació física i tècnica dels practicants d’activitats d’esports i lleure a Montserrat
Aquest matí, representants del Patronat de la Muntanya de Montserrat, la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i els Bombers de la Generalitat han realitzat una nova reunió del Grup de Treball que van constituir per tal de millorar la seguretat al Massís de Montserrat.
 
A la reunió, a la que han assistit, entre d’altres, el Gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, Xavier Aparicio; el President de la FEEC, Jordi Merino; i el cap de la Divisió dels Grups Operatius Especials dels Bombers de la Generalitat, Sebastià Massagué, s’han concretat quines seran les actuacions conjuntes a realitzar més immediates, especialment pel que fa a les diverses vies ferrades obertes a Montserrat, àmbit que preocupa al Grup de Treball, tant per l’alt nombre de practicants que hi accedeixen com per la gran diversitat dels nivells físics i tècnics d’aquests practicants.
 
Instal·lació d’un plafó informatiu a la via ferrada “La Teresina”
Una de les accions més immediates és la instal·lació, properament, d’un plafó informatiu a la via ferrada “La Teresina”, on es recorda a les persones que accedeixen a aquesta via ferrada l’alt grau de dificultat, preparació tècnica i física que requereix l’activitat, així com també els consells bàsics de seguretat. Aquest nou panell informatiu seguirà amb el format i els continguts del panell informatiu ja instal·lat a la via ferrada del “Joc de l’Oca”.
 
Accions divulgatives i informatives
Altres accions que s’han acordat avui s’emmarquen en l’àmbit de la divulgació dels consells bàsics de seguretat i la informació a la població, atès que la Muntanya de Montserrat és un lloc amb una altíssima afluència de gent de diversa tipologia (turistes, excursionistes, escaladors, etc.) els quals, a més, presenten moltes diferències tant en la seva formació tècnica i formativa, com en el seu nivell físic.
 
En aquest àmbit, el Grup de Treball comptarà amb la col·laboració de la Creu Roja, institució que també s’ha ofert per treballar conjuntament en la millora de la seguretat a Montserrat.
 
 
 
Barcelona, 10 de juliol de 2014
19.00 hores