El Departament d'Agricultura, Ramadriam, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), juntament amb el Departament d’Agricultura del Govern d’Aragó i el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA), van organitzar ahir, a Fraga, una jornada per a debatre la realitat de la situació en relació a la transferència varietal en el sector de la fruita dolça, és a dir, la transferència de varietats i plantes de viver de fruiters i les relacions comercials que en aquesta matèria s’estableixen entre obtentors, viveristes i fructicultors.
 
Durant la jornada s'ha analitzat la realitat i la problemàtica que en algun cas es genera amb el sistema actual de transferència varietal i s'han plantejat propostes per impulsar el sector, que passen obligatòriament per un acord entre totes les parts. L’acte s’ha conclòs amb un debat on tots els assistents han pogut expressar el seu punt de vista.
 
La innovació varietal en el sector de la fruita dolça que ha tingut lloc en les darreres dècades ha estat un factor clau per a la modernització d’aquest sector, no només assolint més quota productiva sinó també incrementant la qualitat de les produccions, la qual cosa ha anat acompanyada d’una constant adaptació a les exigències del consumidor.
 
Malgrat tot, no es poden obviar tot un seguit de disfuncions que han acompanyat aquesta innovació varietal, així com al sistema de protecció de les obtencions vegetals, donant com a resultat un nombre considerable de plantacions situades fora del marc legal.
 
La jornada ha servit per comprometre l’inici d’un treball conjunt, ja que s’ha constatat un cert consens a l’hora de reconèixer que cal actuar d’immediat per tal d’evitar que el sector n’acabi sortint perjudicat per un possible estancament a mig-curt termini i, si més no, pel risc evident que la manca de traçabilitat associada a aquesta situació generi, no només problemes comercials davant la volatilitat dels mercats, sinó també relacionats amb aspectes com la sanitat vegetal.
 
Un dels compromisos derivats de la jornada ha estat que en els propers dies, les Direccions generals competents en la matèria de Catalunya i Aragó redactaran un document amb les conclusions de la mateixa, les quals hauran de servir com a punt de partida per tal d’assolir els compromisos que permetran regularitzar la situació actual.
 
En aquest context, cal constatar la posició estratègica que ocupen Catalunya i Aragó en el sector de la fruita dolça. Entre ambdues comunitats engloben bona part de la producció fructícola espanyola (un 80% de la fruita de llavor i un 50% de la de pinyol) i, per tant, les actuacions que s’emprenguin des d’aquí tindran un abast estatal.