• La Generalitat ha concedit 500.000 euros a l’ajuntament d’aquest municipi per finançar part d’aquest equipament turístico-cultural.
 
  • Aquest és un dels 17 projectes subvencionats per la Generalitat a través de la línia d’ajuts per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme.
 
El secretari d’Empresa i Competitivitat, Pere Torres, va presentar ahir la subvenció que ha atorgat la Generalitat a l’Ajuntament de Calella per impulsar la creació del Museu del Turisme a Calella. Aquest és un dels projectes que s’han beneficiat d’una de les 17 subvencions que ha atorgat la Generalitat a municipis catalans per a la posada en marxa de plans de millora turística.
 
En concret, l’Ajuntament de Calella ha rebut una subvenció de 500.000 euros per impulsar la creació del nou Museu del Turisme de Calella. El nou equipament cultural estarà ubicat a una de les naus de la Fàbrica Llobet-Guri. La història del turisme, com triar una destinació per anar de vacances, i l’hostaleria i la restauració, són alguns dels àmbits temàtics del nou museu.
 
El pressupost global destinat a la concessió d’aquestes subvencions ha estat de 6.455.000 € euros. Aquests ajuts es financen gràcies als ingressos generats per l’Impost sobre les estades en establiments turístics (IEET). L’objectiu d’aquests ajuts ha estat posar al servei dels ens locals del sector turístic català un programa de subvencions per afavorir que les destinacions turístiques catalanes millorin la seva competitivitat.
 
Aquesta línia d’ajuts va en sintonia amb el que proposa el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya, apostar per un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat a partir de l'equilibri territorial, la diversificació de l'oferta, l'orientació a la demanda, la desestacionalització i la innovació de producte, per fer del turisme una activitat generadora de riquesa i d'ocupació al servei de la ciutadania.

1  

Fitxers adjunts

El secretari Pere Torres durant l'acte de presentació.

El secretari Pere Torres durant l'acte de presentació.
JPG | 274