• Es disposa així d’informació d’un total de més de 1.800 quilòmetres de cursos fluvials, 446 dels quals corresponen als 72 trams d’arees amb risc potencial signifcatiu d’inundació
 
  • La informació és pública i es pot consultar al web de l’Agència Catalana de l’Aigua
 
  • Aquest treball s’ha fet d’acord amb el que preveu la directiva europea d’inundacions, i la seva transposició, sobre avaluació i gestió del risc d’inundació
 
 
Mapa
El consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua ha aprovat a finals de la setmana passada els Mapes de Perillositat i de Risc d’Inundació (MAPRI) de les conques internes de Catalunya. Això permet disposar d’informació de més de 1.800 quilòmetres de cursos principals de la xarxa fluvial, 446 dels quals corresponen als 72 trams preseleccionats  amb risc potencial signifcatiu o probable d’inundació.
 
A més de la delimitació de les zones inundables per episodis extraordinaris l’Agència ha avançat en la delimitació de la zona fluvial i el sistema hídric que preveu el Reglament de la Llei d’urbanisme.
 
Tota aquesta informació és pública i fàcilment accessible mitjançant un visor que pots consultar al web de l’Agència Catalana de l’Aigua (http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P1232354461208201788774), el qual es va actualitzant a mesura que es van generant noves dades. També es pot descarregar, consultar mitjançant un geoservei o amb un mapa en format pdf.
 
Aquest treball s’ha fet d’acord amb allò que estableix la directiva europea d’inundacions, i la seva transposició sobre avaluació i gestió del risc d’inundació.
 
En una primera fase (2011) ja es va fer i aprovar l’Avaluació Preliminar del Risc d’Inundació (APRI) on es varen identificar les Àrees de Risc Potencial Significatiu d’Inundacions (ARPSI), tant d’origen fluvial com marí i dins d’aquestes es varen preseleccionar els trams amb risc potencial significatiu o probable d’Inundació.
 
A partir d’aquí s’han elaborat els mapes de perillositat d’aquests trams, per a tres escenaris d’alta, mitja i baixa probabilitat i la Direcció General de Protecció Civil de Catalunya ha fet una estimació, en base a aquesta informació, de les afectacions previsibles a persones, béns i zones protegides. Així mateix s’ha incorporat la delimitació estimada del domini públic hidràulic o atermenament estimat en el cas fluvial i del domini públic marítimo-terrestre en el cas costaner.
 
La darrera fase, en la que l’ACA ja està treballant i ha posat a disposició pública la informació elaborada, implicarà l’elaboració del Pla de gestió del risc d’inundació (PGRI) que haurà de preveure les mesures per a conviure amb aquest risc. Aquest Pla haurà d’estar elaborat abans de finals de 2015.

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 174

Mapa de les conques internes catalanes amb les àrees de risc potencial signifactiu d'inundació

Mapa de les conques internes catalanes amb les àrees de risc potencial signifactiu d'inundació
JPG | 512