FOTO
El secretari general del Departament d’Interior, Josep Martínez Melgares, i el director general d’Abertis Autopistas, Josep Lluís Giménez Sevilla,  han signat aquest matí a la seu del Departament un conveni de col·laboració per a l’adhesió d’Abertis a la Xarxa RESCAT de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de la Generalitat.
 
Aquest marc de col·laboració ha estat impulsat per la Direcció General de Protecció Civil dins de l’objectiu de que les principals empreses estratègiques i subministradores de serveis bàsics formin part de la xarxa digital de radiocomunicacions d’emergència de Catalunya, de la qual participa tant el Departament d’Interior com d’altres agents públics relacionats amb la gestió de les emergències de Catalunya, incloses les d’àmbit local.
 
La principal motivació del conveni és garantir la interlocució d’Abertis Autopistas amb el Departament d’Interior, a través del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), amb l’objectiu de disposar d’un canal de comunicació que garanteixi la gestió coordinada entre empresa i administració pública de les situacions de risc greu i de les emergències en què es poden veure implicades les infraestructures que gestiona l'empresa i reduir així l’afectació a la població en aquests casos.
 
A partir de la seva adhesió a la xarxa de radiocomunicacions RESCAT, la companyia Abertis Autopistes es compromet a fer servir RESCAT en totes les seves comunicacions pel que fa a manteniment, reparacions, accidents, etc.. D’aquesta manera, Abertis utilitzarà la mateixa xarxa de comunicacions que els serveis operatius de la Generalitat actuants en cas d’incidència greu a les seves autopistes, cosa que garantirà una comunicació més fluïda i una millor coordinació dels diferents agents implicats, redundant en una millora de la qualitat del servei als usuaris.
 
  
 
XARXA RESCAT
 
La xarxa RESCAT és la xarxa de radiocomunicacions dels cossos operatius del Departament d’Interior i d’altres agents públics relacionats amb la gestió de les emergències de Catalunya. Actualment són usuaris de RESCAT tots els seus serveis d'emergències l seguretat: Protecció Civil, Mossos d'Esquadra, Bombers, Agents Rurals i Sistema d'Emergències Mèdiques. També ho són altres organismes públics vinculats a la gestió dels riscos com ara l'Agència Catalana de l'Aigua o la Direcció General de Qualitat Ambiental.
 
A diferència dels operadors de telefonia mòbil, la xarxa pretén arribar a tots els indrets on siguin necessàries les comunicacions, tant a nuclis de població com a tot el territori rural, i aporta un grau de fiabilitat major per garantir la disponibilitat del servei en tot moment i especialment en situacions d’emergència.
 
La xarxa RESCAT està, a més, especialment dissenyada perquè sigui més robusta i fiable, sobretot en casos d’emergències, ja que no se satura per trucades de mòbils i té més cobertura que la telefonia convencional. Garanteix també la confidencialitat en les comunicacions i dades.
 
Entre les característiques de la Xarxa RESCAT destaca la possibilitat de tenir localitzats tots els terminals i vehicles equipats d’emissores mitjançant un sistema GPS, cosa que permet visualitzar en tot moment on són cadascuna de les unitats operatives.
 
El Departament d’Interior ha ofert als ajuntaments catalans que també s’integrin en el mateix sistema de telecomunicacions, de forma que les policies locals de Catalunya es van incorporant progressivament a RESCAT. Alhora s'han facilitat dos terminals a tots els alcaldes dels municipis sense policia local de Catalunya, que d’aquesta forma i com a autoritats locals de protecció civil estan connectats permanentment amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) per comunicar-se en qualsevol cas de risc greu o d’emergència i coordinar-se amb la Generalitat de Catalunya a través de Protecció Civil.