President

Informe del CAREC sobre els reptes i riscos de l'actual fase de recuperació econòmica

El CAREC lliura al Govern un informe sobre els reptes i riscos de l'actual fase de recuperació econòmica

query_builder   30 juliol 2014 10:03

event_note Nota de premsa

El CAREC lliura al Govern un informe sobre els reptes i riscos de l'actual fase de recuperació econòmica

·         El document vol centrar la seva atenció en aquells aspectes que cal tenir en compte a fi de preservar i seguir aprofundint en els reequilibris assolits en la balança exterior, per a la millora de la competitivitat i el dinamisme de les exportacions
 
·         La nota del CAREC perfila tres escenaris com a possible marc de creixement de l’economia catalana en el moment de la recuperació i conclou que les actuacions que estimulin el potencial exportador oferirien un procés de creixement més sòlid i sostenible que altres accions excessivament centrades en l'impuls de la demanda interna
 
·         El document fa recomanacions específiques en la línia de facilitar un creixement equilibrat i sostenible, amb propostes sobre la fiscalitat, el finançament empresarial, la competitivitat, i la cohesió social. I assenyala com a fites de referència la reducció de l’atur, la preservació del saldo positiu de la balança comercial, la millora de la posició exterior neta; i el manteniment dels objectius de consolidació fiscal (dèficit i endeutament públics)
 
 
El Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC) ha lliurat al Govern l’Informe "Reptes i riscos en l’actual fase de recuperació econòmica". A partir d'uns possibles escenaris de suport del creixement en una fase ja marcada per la reactivació econòmica, el document analitza alguns dels reptes que haurien de seguir centrant l’atenció de la política econòmica per tal de preservar un patró de creixement equilibrat, tot evitant que l'excessiva acceleració de la demanda interna dispari les importacions i afavoreixi la reaparició d’alguns desequilibris endèmics de l’economia espanyola i també de la catalana.
 
Tal com es destaca en aquesta nota del CAREC, l’economia catalana es troba en el camí d’una recuperació que podria situar-la en una trajectòria de creixement equilibrat i sostenible. Per això, aposta per mantenir el bon comportament de la balança comercial i fugir d'un patró de creixement, de nou dependent del finançament exterior, que considera que s'ha demostrat poc sostenible a mitjà termini.
  
La nota alerta del fet que qualsevol política econòmica –i en especial les fiscals– que estimuli en excés el creixement de la demanda interna pot acabar sent contraproduent. És per això que considera que cal seguir potenciant la contribució positiva de les exportacions en el creixement i reforçar aquelles polítiques, en l'àmbit fiscal, industrial i energètic, orientades a afavorir la competitivitat interna i l’atractivitat del país com a localització industrial i productiva.
 
Recomanacions per a un creixement equilibrat i sostenible
Tot seguit, el CAREC fa un repàs de mesures, algunes ja recollides en documents anteriors del Consell, entenent que mantenen la seva actualitat i validesa per contribuir a consolidar les bases de la reactivació econòmica, fent-la compatible amb el manteniment d’un saldo positiu de la balança per compte corrent. Així el document destaca actuacions que abasten els àmbits de la fiscalitat, el finançament de les empreses, la competitivitat, i la cohesió social.
 
En la fiscalitat, un cop més, el CAREC posa èmfasi en la implementació d’un programa decidit de millora del compliment fiscal i aflorament de l’economia submergida que, sense augmentar la pressió sobre les bases imposables que ja compleixen, permeti tancar el diferencial de fins a 9 punts percentuals (90.000 milions d’euros) que separa la recaptació mitjana via impostos de la UE-28 (45% del PIB), respecte la d’Espanya (36% sobre el PIB).
 
Pel que fa al finançament empresarial, s’incideix en l’impuls de mecanismes de finançament del teixit empresarial alternatius al crèdit bancari i en la necessitat de seguir avançant en els canvis regulatoris orientats a facilitar els instruments d’intermediació entre estalvi i inversió per potenciar el vector de la dimensió empresarial com a determinant d’una economia exportadora i internacionalitzada.
 
Pel que fa a la competitivitat, en aquesta ocasió es posa l'èmfasi en la política energètica des de la perspectiva dels costos i de la inestabilitat geopolítica que recomana orientar-se a la diversificació i estabilitat de les fonts de subministrament, l’equilibri del mix de generació d’energia, la competitivitat de costos en relació amb altres països i regions econòmiques i l’adopció de mesures d’estalvi i eficiència energètica.
Finalment, i pel que fa a la cohesió social i amb el focus posat en la reducció de l’atur, s’insisteix en la necessitat de no renunciar a l’objectiu de simplificació de les modalitats contractuals, que recondueixi definitivament el problema no resolt de la dualitat del mercat laboral (indefinits i temporals). Igualment, i atenent a la problemàtica de l’atur de llarga durada, i el risc associat d’exclusió social, no s’haurien de descartar mesures orientades a la integració d’aquestes persones en el mercat per la via de tasques vinculades als serveis a la comunitat i/o el medi ambient i la seva participació en programes de formació continuada.
 
Treballs en curs
Actualment el CAREC té diferents línies d’estudi i treball iniciades entre les quals hi ha l’anàlisi dels condicionants del dèficit fiscal i del finançament autonòmic sobre el benestar dels ciutadans de Catalunya; la millora de la governança de les institucions i noves polítiques públiques per a la cohesió social de Catalunya, i una nova visió de la política econòmica i de les polítiques públiques i socials, que qualifica de clau per al progrés del país, des de l'òptica de la innovació disruptiva.
 
 
S'adjunta l'informe.
Els informes i documents del CAREC són accessibles al web del Govern de la Generalitat de Catalunya www.gencat.cat/presidencia/carec

1  

Fitxers adjunts

Informe

Informe
PDF | 817

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia