Exemplar de Trencalòs a Vallcalent
 
 
El centre de fauna lleidatà acull 14 exemplars d’aquesta espècie en perill d’extinció que formen part del programa de cria per recuperar la població a Catalunya
 
El Centre de Fauna de Vallcalent (Lleida) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural acull des de la setmana passada i de manera provisional un exemplar de trencalòs, espècie en perill d’extinció, provinent del Zoo de Barcelona. L’animal havia nascut a Vallcalent la temporada de cria 2009-2010 i posteriorment va ser cedit al Zoo de Barcelona dins del marc del projecte de cria en captivitat que té en marxa la Vulture Conservation Foundation amb la participació del Departament d’Agricultura.
 
El trencalòs, una femella d’uns 4 anys, va ser cedit al Zoo i ha retornat a Vallcalent mentre s’està adequant la zona de la sabana i la gàbia on es trobava situat fins ara l’exemplar. Està previst que es pugui retornar al Zoo un cop remodelat el nou espai de la sabana en una nova instal·lació propera a l'actual.
 
El trencalòs és una de les espècies més amenaçades d'Europa. La seva delicada situació –en què encara es troba– ha fet necessari incloure-la en l'annex I de la Directiva comunitària 79/409/CEE d'aus.
Exemplars de trencalòs al Centre de Fauna de Vallcalent
Exemplars de trencalòs al Centre de Fauna de Vallcalent
A Catalunya, cap a començaments del segle XX, l'espècie era present als Pirineus i als Ports de Tortosa. De seguida va desaparèixer d'aquest últim indret i va començar una regressió en sentit est-oest als Pirineus. A començaments dels anys 80 la població era només d'unes cinc o sis parelles distribuïdes per les comarques de l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. D'aleshores ençà s'inicia un procés de recuperació i s'arriba als 84 adults l'any 2013, distribuïts en 42 territoris segurs a les comarques de la Val d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, la Noguera, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Berguedà, el Solsonès i el Ripollès. Els principals factors que van donar lloc a la greu regressió van ser la utilització de verins, la caça i l'espoli dels nius.
 
El Departament d’Agricultura té en marxa el Pla de recuperació del trencalòs a Catalunya (Decret 282/1994, de 29 de setembre), que estableix una sèrie de mesures de protecció de l'espècie encaminades a aconseguir la recuperació de les poblacions. El radioseguiment i marcatge d'exemplars mitjançant emissors satèl·lit GPS, l’estudi de la reproducció, la realització d'informes sobre la incidència dels projectes sotmesos a estudi d'impacte ambiental envers la població de trencalòs  i el  Programa de cria en captivitat del trencalòs.
 
El Departament d’Agricultura i el Zoo de Barcelona tenen una important col·laboració en l’àmbit de la recerca i conservació de diverses espècies amenaçades de fauna autòctona de Catalunya com ara el trencalòs, la trenca, la tortuga mediterrània o la tortuga de rierol i el tritó del Montseny.
 
El Centre de Fauna de Vallcalent forma part des de l’any 2005 de la xarxa internacional de cria en captivitat amb l’objectiu de crear una reserva genètica del trencalòs dels Pirineus. La finalitat és acollir exemplars provinents dels Pirineus per assegurar la variabilitat genètica de la població pirinenca en cas que alguns processos catastròfics afectessin la població salvatge nidificant als Pirineus, encara vulnerable.
 
Actualment el Centre de Fauna de Vallcalent té 14 exemplars que formen part del programa de cria. Concretament l’estoc captiu ubicat en el CF de Vallcalent ha estat constituït per dues parelles reproductores, una parella formada per dos adults, dues parelles formades per dos exemplars immadurs i una parella d’exemplars irrecuperables, una femella jove reproduïda al centre BG 653, una femella adulta ingressada al CFV durant el 2012 per a la seva recuperació i incorporada a l’estoc captiu a causa de la seva irrecuperabilitat i dos exemplars mascles que s'han criat amb la impressió de l'home ( “Inpronpats”).

2  

Fitxers adjunts

Exemplar de Trencalòs a Vallcalent

Exemplar de Trencalòs a Vallcalent
JPG | 3977

Exemplars de trencalòs al Centre de Fauna de Vallcalent

Exemplars de trencalòs al Centre de Fauna de Vallcalent
JPG | 3569